Gå till huvudinnehåll

OtherSymbol

Definierar att en symbol som ska behandlas som "alla andra värden" före en LOAD/SELECT-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

OtherSymbol

Exempel:  

set OtherSymbol='+';

LOAD * inline

[X, Y

a, a

b, b];

LOAD * inline

[X, Z

a, a

+, c];

Fältvärdet Y='b' länkar nu till Z='c' via den andra symbolen.