Gå till huvudinnehåll

Logiska operatorer

Alla logiska operatorer tolkar operanderna logiskt och returnerar True (-1) eller False (0) som resultat.

Logiska operatorer
Operator Beskrivning
not Logisk motsats. En av de få unära operatorerna. Operationen returnerar operandens logiska motsats.
and Logiskt och. Operationen returnerar operandernas logiska och.
or Logiskt eller. Operationen returnerar operandernas logiska eller.
Xor Logiskt exklusivt eller. Operationen returnerar operandernas logiska exklusiva eller. Detta liknar logiskt eller, men med den skillnaden att resultatet är False om båda operanderna är True.