Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

ScriptError

Denna felvariabel returnerar den senast exekverade skriptsatsens felkod.

Syntax:  

ScriptError

 

Denna variabel återställs till 0 efter varje lyckad skriptexekvering. Om ett fel inträffar kommer en intern Qlik Sense-felkod att användas. Felkoden består av ett dualt värde, ett numeriskt värde och ett textvärde: Följande felkoder finns:

Skriptfelkoder
Felkod Beskrivning
0 Inget fel. Text för dualt värde är tom.
1 Allmänt fel.
2 Syntaxfel.
3 Allmänt ODBC-fel.
4 Allmänt OLE DB-fel.
5 Generellt fel från anpassad databas.
6 Allmänt XML-fel.
7 Allmänt HTML-fel.
8 Det går inte att hitta filen.
9 Det går inte att hitta databasen.
10 Det går inte att hitta tabellen.
11 Det går inte att hitta fältet.
12 Fel filformat.
16 Semantiskt fel.

Exempel:  

set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if

Mer information