Gå till huvudinnehåll

Vad är Backus-Naur-formalism?

Kommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för Qlik Sense beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

I nedanstående tabell finns en lista med symboler som används i BNF-kod, men en beskrivning av hur de tolkas.

Symboler
Symbol Beskrivning
| Logiskt OR: symbolen på valfri sida kan användas.
( ) Parentes som definierar prioritet: används för att strukturera BNF-syntaxen.
[ ] Hakparentes: Symbolerna innanför parentesen är valbara.
{ } Klammer: Symbolerna innanför klammern får upprepas noll eller fler gånger.
Symbol En icke-terminal syntaktisk kategori som kan delas upp ytterligare i andra symboler. Exempelvis sammanslagningar av ovanstående, andra icke-terminala symboler, textsträngar och så vidare.
::= Markerar början av ett block som beskriver en symbol.
LADDA Exempel på en terminal symbol som består av en textsträng. Ska skrivas som den är i skriptet.

Alla terminala symboler skrivs med bold face. Exempelvis ska ”(” tolkas som en parentes som definierar prioritet, medan "(" ska tolkas som ett tecken som ska skrivas i skriptet.

Exempel:  

Alias-satsen kan beskrivas på följande sätt:

alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname}

Detta tolkas som textstängen "alias", följd av ett godtyckligt fältnamn, följt av textsträngen "as", följd av ett annat godtyckligt fältnamn. Valfritt antal kombinationer av fieldname as alias" kan anges, avgränsade av kommatecken.

Följande satser är korrekta:

alias a as first;

alias a as first, b as second;

alias a as first, b as second, c as third;

Följande satser är inte korrekta:

alias a as first b as second;

alias a as first { , b as second };

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!