Gå till huvudinnehåll

MaxString - skriptfunktion

MaxString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det senaste textvärdet alfabetiskt sorterat under ett antal poster, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

MaxString ( expr )

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:  

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Exempel Resultat  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,MaxString(Team) as MaxString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MaxString1

Gamma

Zeta

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel och ditt dataladdningsskript har SET-satsen:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':

LOAD SalesGroup,MaxString(Date) as MaxString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MaxString2

01/11/2013

01/12/2013