Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Median - skriptfunktion

Median() returnerar den aggregerade medianen av värdena i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Median (expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel: Skriptuttryck som använder medianen

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!