Gå till huvudinnehåll

Loosen Table

En eller flera av Qlik Senses interna datatabeller kan explicit förklaras vara löst kopplade under skriptexekvering med hjälp av satsen Loosen Table. När en tabell är löst kopplad tas alla associationer mellan fältvärdena i tabellen bort. Man kan åstadkomma en liknande effekt genom att ladda vart och ett av fälten i den löst kopplade tabellen som fristående, okopplade tabeller. Löst kopplad kan vara användbart under tester för att tillfälligt isolera olika delar av datastrukturen. En löst kopplad tabellen kan identifieras i tabellvyn genom de streckade linjerna. Om en eller flera Loosen Table-satser används i skriptet gör detta att Qlik Sense ignorerar alla inställningar för löst kopplade tabeller gjorda innan skriptexekveringen.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Antingen syntaxen Loosen Table eller Loosen Tables kan användas.

Anteckning om informationOm Qlik Sense hittar cirkelreferenser i datastrukturen som inte kan brytas genom att tabeller interaktivt eller explicit förklaras vara löst kopplade i skriptet, kommer en eller flera ytterligare tabeller att tvingas vara löst kopplade tills inga cirkelreferenser kvarstår. När detta inträffar får man en varning via dialogen Varning cirkulära referenser.

Exempel:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!