Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeXNPV - skript- och diagramfunktion

RangeXNPV() returnerar det aktuella nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av pmt och date. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:  

RangeXNPV(discount_rate, value, date{, value, date})

Returnerad datatyp: numeriska

Argument
ArgumentBeskrivning
discount_rate

discount_rate är den årliga ränta som betalningarna ska diskonteras med.

value

Ett kassaflöde ellen en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.

date

Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

  • Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

  • Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel – skript

Exempel – diagramuttryck

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!