Gå till huvudinnehåll

NumericalAbbreviation

Den numeriska förkortningen ställer in vilken förkortning att använda för siffrors skalprefix, till exempel M för mega eller miljon (106) och µ för mikro (10-6).

Syntax:  

NumericalAbbreviation

Ställ in variabeln NumericalAbbreviation till en sträng som innehåller en lista med förkortningsdefinitionspar, separerade med semikolon. Varje förkortningspar ska innehålla skalan (exponenten i decimalbas) och förkortningen separerad av ett kolon, till exempel 6:M för en miljon.

Standardinställningen är '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y'.

Exempel:  

Inställningen ändrar prefixet för tusen till t och prefixet för miljard till B. Det är användbart för ekonomiska applikationer där du kan förvänta dig förkortningar som t$, M$ och B$.

Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y';

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!