Gå till huvudinnehåll

Avpublicera bokmärken

Du kan omvandla ett bokmärke som du har publicerat till att bli otillgängligt för andra genom att avpublicera det.

  1. Från appöversikten klickar du på Bokmärke för att visa bokmärkena.

  2. Du hittar det publicerade bokmärket under Publicerat av mig.
  3. Högerklicka på bokmärket och välj Avpublicera.

    Nu visas dialogen Avpublicera bokmärke.

  4. Klicka på Avpublicera.

    Bokmärket avpubliceras och flyttas från Publicerat av mig till Mina bokmärken.

Bokmärket är inte längre tillgängligt för andra appanvändare.

Anteckning om tipsDu kan även avpublicera ett bokmärke i arkvyn genom att högerklicka på ett bokmärke i Bokmärken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!