Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Trendlinjer

En trendlinje är en visuell presentation av riktningen för värden under en viss tid. Trendlinjer visar trender över tid genom att visualisera värdens riktning och hur snabbt de förändras.

Vilka visualiseringar har trendlinjer?

Visualization Trend lines
Bar chart Yes
Line chart Yes

När används trendlinjer?

En enstaka trendlinje kan läggas till i ett diagram för att jämna ut variationer i data samt för att illustrera trender tydligare.

Flera trendlinjer kan läggas till i ett diagram för att illustrera olika typer av trender eller olika värden.

Typer av trendlinjer

Medel

En medeltrendlinje visar det genomsnittliga värdet för data under den period som analyseras.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En medeltrendlinje visas med en streckad röd linje.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad.

Linjär

En linjär trend visar en ökning eller minskning av värden med en stabil hastighet. Linjära trendlinjer används oftast för enkla linjära datauppsättningar.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En linjär trendlinje visas med en streckad röd linje.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad.

Polynom (andra, tredje, fjärde graden)

En polynomtrendlinje är en kurvformad linje som används för varierande data.

Antalet datavariationer kan avgöra polynomordningen. En andra gradens polynomtrendlinje har en topp eller dal, en tredje gradens polynomtrendlinje har upp till två toppar eller dalar och en fjärde gradens polynomtrendlinje har upp till tre toppar eller dalar.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. Andra, tredje och fjärde gradens polynomtrendlinje visas med en streckad röd, gul respektive grön linje.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad.

Exponentiell

En exponentiell trendlinje är en kurvformad linje som används när datavärden ökar eller minskar allt snabbare.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En exponentiell trendlinje visas med en streckad röd linje.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad.

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje är en kurvformad linje som används när datavärden ökar eller minskar snabbt för att sedan plana ut.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En logaritmisk trendlinje visas med en streckad röd linje.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad.

Potens

En potenstrendlinje är en kurvformad linje som används för datauppsättningar som jämför mått som ökar i en specifik takt.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En potenstrendlinje visas med en prickad röd linje.

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!