Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Alltid ett valt värde

Du kan välja Alltid ett valt värde för ett fält i en app. Värdet anger att ett, och endast ett, värde alltid väljs för ett fält. Du kan använda detta värde för att ange, till exempel, att en valuta alltid är vald för ett fält.

Tänk på detta när du använder Alltid ett valt värde:

 • Du kan använda Alltid ett valt värde på ett eller flera fält.
 • Du kan inte rensa inställningen Alltid ett valt värde när du tittar på ett ark. Du kan emellertid rensa inställningen genom att redigera arket på din arbetsyta.
 • När du publicerar en app med Alltid ett valt värde markerat tillämpas värdet på alla ark i appen. Appkonsumenten kan inte rensa värdet.
 • När du duplicerar en app dupliceras Alltid ett valt värde med appen.
 • När du exporterar en app utan data exporteras inte Alltid ett valt värde tillsammans med appen.
 • Alltid ett valt värde stödjs inte för härledda fält.

Du kan använda värdet med ett standardbokmärke i för att markera särskilda urval åt appkonsumenten. Exempel finns i Exempel på Alltid ett valt värde och bokmärke: Styra val för att leda konsumenter till insikter.

Mer information om standardbokmärken finns i Ställa in ett standardbokmärke för att skapa en applandningssida.

Ställa in Alltid ett valt värde

 1. Öppna ett ark i appen.
 2. Klicka på Redigera Redigera ark.
 3. Klicka på Fält.
 4. Högerklicka på ett fält och klicka sedan på Fältinställningar.
 5. I fönstret som öppnas markerar du kryssrutan Alltid ett valt värde och sparar.
 6. Lämna arkredigeringsläge. Värdet visas som en flik i verktygsfältet längst upp. Det går inte att rensa valet, som du kan i ett bokmärke.

  Alltid ett valt värde i verktygsfältet

  Värdet är en flik i verktygsfältet längst upp.

  Alltid ett valt värde blir som standard den första posten i fältet. I ovanstående exempel tillämpas värdet på Region. Asia är den region som är vald som standard. Du eller appkonsumenten kan ändra det här valet, i det här fallet till en annan region.

 7. För att testa att Alltid ett valt värde fungerar som det ska kan du stänga och öppna appen igen. Värdet ska visas i verktygsfältet längst upp.

Om du vill ta bort Alltid ett valt värde för ett fält ska du högerklicka i Redigeringsläge, klicka på Fältinställningar, och avmarkera kryssrutan Alltid ett valt värde.

Exempel på Alltid ett valt värde och bokmärke: Styra val för att leda konsumenter till insikter

I det här exemplet ställer vi in Alltid ett valt värde för ett fält. Sedan anger vi ett standardbokmärke för appen. Genom att ange ett standardbokmärke och aktivera Alltid ett valt värde styr vi vad appkonsumenterna ser när de öppnar den publicerade appen.

 1. Här är ett ark i appen innan Alltid ett valt värde markeras och ett standardbokmärke tillämpas. Detta ska vara arket du vill att appkonsumenterna ska se som landningssida när de öppnar appen.

  App i -arkanalysläge

  App med filterrutor och villkorliga diagramuttryck

  Diagrammet i appen byggs med Country som en dimension och Sum([Total Revenue]) som ett mått.

 2. För att se till att ett och bara ett värde alltid väljs för fältet Region redigerar vi arket och klickar på Fält och högerklickar sedan på Region.

 3. Klicka på Fältinställningar.

 4. Sedan markerar vi kryssrutan Alltid ett valt värde och sparar.

  Aktivera inställningen Alltid ett valt värde

  Dialogruta där kryssrutan "Alltid ett valt värde" har valts
 5. När vi stänger Redigeringsläget för arket visas värdet Alltid ett valt värde som en flik i verktygsfältet längst upp. Värdet blir som standard den första posten i fältet. I det här fallet blir standardvärdet Asia.

  App i arkvyn med standardvärde valt för fältet Alltid ett valt värde

  App i arkanalysläge som visar att inställningen "Alltid ett valt värde" tillämpas på "Region" och toppvärdet för "Asien" är valt som standard
 6. Men vi vill visa intäkterna för subsahariska Afrika när appen öppnas. Därför väljer vi Sub-Saharan Africa i fältet Region och klickar sedan på Bokmärken för att skapa ett nytt bokmärke för Region("Sub-Saharan Africa"). Sedan högerklickar vi på bokmärket Region("Sub-Saharan Africa") och klickar på Ange som standardbokmärke.

När vi nu öppnar appen eller publicerar den för appkonsumenter, öppnas appen med ett värde valt och standardbokmärket visas. Appen öppnas på bokmärkets ark istället för appöversikten.

App öppnad med förvalt bokmärke, med hjälp av det definierade urvalet Sub-Saharan Africa

App i arkanalysläge som visar ett modifierat urval av fältet konfigurerat med fältinställningen "Alltid ett valt värde"

Data som används i exemplet

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!