Gå till huvudinnehåll

Sign - skript- och diagramfunktion

Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om x är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Syntax:  

Sign(x)

Returnerad datatyp: numeriska

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Sign( 66 )

Returnerar 1

Sign( 0 )

Returnerar 0

Sign( - 234 )

Returnerar -1

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!