Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Redigera sidor

I det här avsnittet kan du läsa om hur du redigerar och anpassar sidor genom att ersätta, konfigurera och ordna om element på sidorna.

Ersätta en ögonblicksbild på en sida

Du kan ersätta en ögonblicksbild av en visualisering på en sida. Detta är praktiskt när du vill använda en annan ögonblicksbild av visualiseringen, till exempel om nya data läses in i appen, om visualiseringen ändras eller om nya val görs.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn väljer du en ögonblicksbild på en sida och klickar på Ögonblicksbild i hovringsmenyn. Dialogen Ersätt ögonblicksbild öppnas.

  Anteckning om tipsDu kan navigera till arket och visualiseringen som ögonblicksbilden kom från genom att klicka på Gå till källa. På så sätt får du tillgång till ögonblicksbildens data i realtid. Du kan göra nya val och ta nya ögonblicksbilder.
 2. Markera ögonblicksbilderna du vill använda.

  Ögonblicksbilden uppdateras och anpassas till storleken för föregående ögonblicksbild, med hjälp av fri storleksändring som använder en teknik för progressiv visning.

Anteckning om informationProgressiv visning innebär följande: Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) ökar kommer dess information att visas progressivt. Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) minskas reduceras informationen, vilket ger dig möjlighet att fokusera på den väsentliga informationen och undvika att göra visualiseringen rörig med för mycket information på liten yta.

Ögonblicksbilden ersätts på sidan.

Byta ut ett realtidsdataark i en bild

Du kan byta ut ett realtidsdataark på en berättelsesida.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn väljer du en bild med ett realtidsark i berättelsens tidslinje.

  En dialog öppnas.

 2. Klicka på det aktiva arket.

  En ny dialog öppnas.

 3. Välj ett nytt ark som ska infogas.

Det valda arket läggs till som ett realtidsdataark i bilden.

Kopiera och flytta element på en berättelsesida

Du kan kopiera och flytta poster på samma berättelsesida eller mellan olika berättelsesidor. Du kan göra detta på olika sätt:

 • Via verktygsfältet på sidan (Kopiera, Klipp ut och Klistra in).
 • Med snabbkommandona Ctrl+C, Ctrl+X och Ctrl+V.
Anteckning om informationDu kan kopiera element mellan berättelser i samma app, men inte mellan berättelser i olika appar. Växla mellan berättelser med hjälp av Berättelseläge i verktygsfältet.

Kopiera element

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på det element du vill kopiera.

  Elementet markeras.

 2. Klicka på Kopiera.

 3. För att infoga elementet på en annan sida växlar du till den sidan.

 4. Klicka på Klistra in.

Det kopierade elementet placeras framför eventuella andra element.

Flytta ett element till en annan sida

För att flytta ett element mellan två berättelsesidor klipper du ut det från en sida och klistrar in det på en annan.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på det element du vill flytta.

  Elementet markeras.

 2. Klicka på Klipp ut.

 3. Navigera till den sida som du vill flytta elementet till.

 4. Klicka på Klistra in.

Det flyttade elementet placeras framför eventuella andra element på sidan.

Flytta om element på en sida

Medan du redigerar en sida i en berättelse kan du arrangera och stapla element ovanpå varandra och bestämma i vilken ordning de staplade elementen ska visas. Detta är användbart när element överlappar varandra.

Flytta om en nivå

Gör följande:

 1. Högerklicka på det element som du vill flytta om.

  Elementets snabbmeny öppnas.

 2. Välj Flytta framåt eller Flytta bakåt.

Det valda elementet flyttas framåt en nivå eller skickas bakåt en nivå.

Flytta framåt eller bakåt

Gör följande:

 1. Högerklicka på det element som du vill flytta om.

  Elementets snabbmeny öppnas.

 2. Välj Flytta längst fram eller Flytta längst bak.

Det valda elementet läggs bakom eller flyttas framför alla de andra elementen på sidan.

Ändra storlek på element på en sida

Du kan använda handtagen på ett element på en sida för att ändra storlek på det. När du ändrar storlek på objekt som bilder och textrubriker behåller de sitt bildförhållande. Stycketexter och vissa former kan storleksändras mer fritt, både horisontellt och vertikalt.

Det går att ändra storlek på ögonblicksbilder på två olika sätt:

 • Låst: behåll bildförhållandet
 • Upplåst: tillåt fri storleksändring och progressiv visning.

  Anteckning om informationProgressiv visning innebär följande: Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) ökar kommer dess information att visas progressivt. Om storleken på en visualisering (eller en olåst ögonblicksbild) minskas reduceras informationen, vilket ger dig möjlighet att fokusera på den väsentliga informationen och undvika att göra visualiseringen rörig med för mycket information på liten yta.

Storleksändring i allmänhet

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på det element du vill ändra storlek på.

 2. Dra i ett av handtagen för att ändra storlek på elementet.

  Elementet fästs på rutnätet.

 3. Släpp handtaget.

Elementet ändrar storlek.

Ta bort element från en sida

Gör följande:

 1. Klicka på det objekt i storytelling-vyn som du vill ta bort.

  Elementet markeras.

 2. Klicka på Ta bort.

Elementet tas bort från sidan.

Anteckning om tipsDu kan även ta bort ett element genom att välja Ta bort från objektets snabbmeny.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!