Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Komma åt aktiva data i en ögonblicksbild

Från en ögonblicksbild (på en sida som ingår i en berättelse) kan du gå till det ark och den visualisering där bilden togs. På så sätt får du tillgång till ögonblicksbildens data i realtid. Du kan göra nya val för att utveckla din berättelse åt ett annat håll.

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn navigerar du till en sida i en berättelse med en ögonblicksbild.

  2. Högerklicka på ögonblicksbilden.

    Ögonblicksbildens snabbmeny öppnas.

  3. Välj Gå till källan.

Du kopplas nu till det ark som ögonblicksbilden skapades från. Visualiseringen som ögonblicksbilden togs från är markerad till en början.

Anteckning om varningEn ögonblicksbild visar data i enlighet med behörigheten för den användare som tar ögonblicksbilden, och den kan sedan delas i en berättelse. När användarna går tillbaka till en visualisering från en berättelse för att se data i realtid i appen, blir de dock begränsade av sina egna behörigheter.
Anteckning om informationOm visualiseringen som ögonblicksbilden kom från inte längre är tillgänglig, kopplas du ändå till det ursprungliga arket. Om hela det ark där visualiseringen var placerad inte längre är tillgängligt, förblir du i storytelling-vyn och får ett felmeddelande som säger Ark saknas,
Anteckning om tipsDu kan också få åtkomst till realtidsdata för ögonblicksbilden samtidigt som du spelar upp berättelsen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!