Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Previous - skriptfunktion

Previous() returnerar värdet av uttrycket expr genom att använda data från en tidigare indatapost som inte uteslutits till följd av en where-sats. För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Syntax:  

Previous(expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Uttrycket kan innehålla kapslade funktioner previous() för att komma åt poster längre bak. Data hämtas direkt från indatakällan och man kan således referera även till fält som inte lästs in i Qlik Sense, dvs. även om de inte har lagrats i dess associativa databas.

Begränsningar:  

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Exempel:  

Skriv följande i ditt laddningsskript

Sales2013:

Load *, (Sales - Previous(Sales) )as Increase Inline [

Month|Sales

1|12

2|13

3|15

4|17

5|21

6|21

7|22

8|23

9|32

10|35

11|40

12|41

] (delimiter is '|');

 

Genom att använda funktionen Previous() i satsen Load kan vi jämföra det aktuella värdet av Sales med föregående värde och använda det i ett tredje fält, Increase.

Resultattabell
Månad FörsäljningÖkning
112-
2131
3152
4172
5214
6210
7221
8231
9329
10353
11405

12

41 1

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!