Gå till huvudinnehåll

Mode - skriptfunktion

Mode() returnerar det vanligaste värdet, lägesvärdet, för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en group by-sats. Funktionen Mode() kan returnera numeriska värden såväl som textvärden.

Syntax:  

Mode ( expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:  

Om fler än ett värde är lika vanligt förekommande returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel
Exempel Resultat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

MyMostOftenSoldProduct

AA

eftersom AA är den enda produkt som har sålts mer än en gång.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!