Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Komma åt ett ark från en sida

När du spelar upp en berättelse kan du navigera från ett realtidsdataark till arket i arkvyn. Genom att göra detta får du åtkomst till det ursprungliga arket med de aktuella urvalen. Därefter kan du göra nya urval för att utveckla din berättelse vidare.

Gör följande:

  1. Medan du spelar upp berättelsen, navigera till en berättelsesida med ett realtidsdataark.
  2. Klicka på Gå till ark.

Du dirigeras till arket i arkvyn och får samtidigt med dig urvalen du har gjort i realtidsdataarket.