Gå till huvudinnehåll

Fältgrupper som dimensioner

En väsentlig skillnad mellan Qlik Sense och många andra databashanterare och onlineverktyg för analysprocesser (OLAP-system) är att man i Qlik Sense inte behöver definiera några hierarkier i förväg i de data som ska laddas. Qlik Senses unika interna logik ger dig fullständig frihet att komma åt alla fält som en fullständig dimension i vilken ordning som helst.

För de flesta syften räcker det gott och väl med den inbyggda funktionaliteten, men ibland kan en fördefinierad hierarki hjälpa dig visa data mer effektivt. I Qlik Sense kan du uppnå detta genom att definiera hierarkiska fältgrupper som hierarkiska dimensioner.

Vilka fält eller beräknade dimensioner som helst kan sammanföras till en grupp.