Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Publikowanie do strumieni Qlik Sense Enterprise

Administrator Qlik Sense Enterprise publikuje aplikacje do strumienia z Konsola zarządzania Qlik. Arkusze i narracje w aplikacji są dostępne dla innych użytkowników, którzy mają dostęp do strumienia. Użytkownik może publikować własne aplikacje z huba do strumienia, do którego ma uprawnienia do publikowania. Może również przenosić swoje opublikowane aplikacje między strumieniami z huba.

Aplikacja, która została opublikowana do strumienia, jest zablokowana, ale właściciel opublikowanej aplikacji może edytować miniaturę, nazwę oraz opis opublikowanej aplikacji. Inni użytkownicy mogą korzystać z wizualizacji i analizować dane. Jednak nikt nie może edytować arkuszy publicznych ani narracji publicznych opublikowanych wraz z aplikacją. Jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia dostępu, wówczas może dodawać do opublikowanej aplikacji prywatne arkusze i narracje.

Jeśli jesteś właścicielem opublikowanej aplikacji, możesz dodawać swoje prywatne arkusze i narracje do tej opublikowanej aplikacji, a także zatwierdzać arkusze swoje i społeczności, aby dołączać je do arkuszy publicznych tej aplikacji. Nie możesz edytować arkuszy publicznych ani publicznych narracji tej aplikacji, ale możesz ustawić je jako prywatne, jeśli chcesz je edytować.

Jeśli aplikacja publikowana wymaga zmiany, można ją ponownie opublikować, aktualizując aplikację publikowaną z uwzględnieniem zawartości z duplikatu.

Informacje dotyczące:

Strumienie

Zawartość huba jest pogrupowana w strumieniach. Strumień to zbiór aplikacji, do których grupa użytkowników ma specjalne uprawnienia dostępu. Użytkownicy strumienia mogą mieć różne uprawnienia dostępu. Niektórzy użytkownicy mogą tylko odczytywać aplikacje ze strumienia, podczas gdy inni mogą mieć uprawnienia do publikowania aplikacji w strumieniu.

Domyślnie Qlik Sense zawiera strumień o nazwie Everyone, do którego wszyscy użytkownicy mają zarówno uprawnienia odczytu, jak i uprawnienia publikacji.

Każdy użytkownik ma własne obszary — Moje aplikacje i Opublikowane — przeznaczone na zawartość, której jest właścicielem. Obszar Moje aplikacje zawiera osobiste aplikacje nieopublikowane. Obszar Opublikowane zawiera łącza do aplikacji opublikowanych. Te łącza umożliwiają śledzenie opublikowanych aplikacji oraz ułatwiają wykonywanie zadań, takich jak przenoszenie i duplikowanie opublikowanej aplikacji. Możesz także oznaczyć swoje ulubione aplikacje, aby mieć do nich łatwy dostęp. Przestrzeń Ulubione pojawia się po oznaczeniu co najmniej jednej aplikacji jako ulubionej, a następnie odświeżeniu strony.

Uprawnienia do odczytu i publikowania w strumieniach są zdefiniowane w Konsola zarządzania Qlik.

Duplikatu opublikowanej aplikacji można używać jako szablonu dla nowej aplikacji.

Użytkownik może przenosić własne aplikacje z huba do strumieni, do których ma uprawnienia do publikowania.

Arkusze i narracje

Możesz tworzyć prywatne arkusze i narracje jako część opublikowanej aplikacji. Te arkusze i narracje mogą być publikowane jako część aplikacji. Opublikowane arkusze i narracje mogą być dodawane do arkuszy publicznych aplikacji przez właściciela aplikacji. Możesz także usuwać arkusze i narracje publiczne ze swojej aplikacji i ustawiać je jako opublikowane arkusze i narracje.

Podczas korzystania z opublikowanej aplikacji arkusze i narracje są w przeglądzie aplikacji podzielone na sekcje odpowiadające ich statusowi.

Przykładowa aplikacja z przeglądem pokazującym cztery sekcje: Arkusze publiczne, Społeczność, Opublikowane przeze mnie i Moje arkusze.

Przegląd aplikacji ze wszystkimi czterema typami arkuszy.
Sekcje widoku arkusza
Sekcja Opis
Publiczne arkusze / Publiczne narracje Arkusze i narracje, które były zawarte w aplikacji podczas jej publikowania lub ponownego publikowania, lub dodane do arkuszy i narracji publicznych aplikacji po jej opublikowaniu. Mają do nich dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji.
Społeczność Arkusze, zakładki i narracje, które ktoś inny utworzył i opublikował w aplikacji, do której masz dostęp. Arkusze i narracje w tej sekcji można dodawać do arkuszy i narracji publicznych.
Opublikowane przeze mnie Arkusze, zakładki i narracje, które utworzyłeś, a następnie opublikowałeś, aby wszyscy użytkownicy aplikacji mieli do nich dostęp. Pozostali użytkownicy znajdą je w sekcji Społeczność. Arkusze w tej sekcji mogą zostać zatwierdzone do włączenia do arkuszy publicznych.
Moje arkusze / Moje narracje Arkusze i narracje utworzone, ale nieopublikowane przez użytkownika. Nie są one widoczne na nikogo innego.

Interakcje z aplikacjami

Zadania, które mogą być wykonywane w aplikacji, są zależne od tego, czy aplikacja została opublikowana.

Aplikacja nieopublikowana

Możesz wykonywać następujące czynności:

 • Edytowanie skryptu ładowania i przeładowywanie danych
 • Wyświetlanie struktury danych i metadanych w przeglądarce modelu danych
 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie arkuszy, wizualizacji i zakładek
 • Tworzenie elementów głównych (wymiarów, miar i wizualizacji) do wielokrotnego użytku
 • Nawigowanie między arkuszami, narracjami i zakładkami
 • Dokonywanie i czyszczenie selekcji
 • Tworzenie i przywoływanie zakładek

Aplikacja opublikowana

Możesz wykonywać następujące czynności:

 • Nawigacja między arkuszami
 • Eksploracja arkuszy i wizualizacji należących do aplikacji od samego początku
 • Wyświetlanie narracji należących do aplikacji od samego początku
 • Tworzenie i edytowanie własnych, prywatnych arkuszy, wizualizacji i narracji opartych na danych w aplikacji
 • Publikuj utworzone arkusze, narracje i zakładki, aby inni mogli z nich korzystać.
 • Cofnij opublikowanie arkuszy, narracji i zakładek, które opublikowałeś, aby ponownie stały się prywatne.
 • Aktualizowanie swoich arkuszy prywatnych
 • Dodawaj opublikowane arkusze i narracje do arkuszy i narracji publicznych.
 • Usuwaj opublikowane arkusze i narracje z arkuszy i narracji publicznych.
 • Kopiowanie i wklejanie wizualizacji w różnych arkuszach
 • Korzystanie z elementów głównych (wymiarów, miar i wizualizacji) należących do aplikacji od samego początku
 • Tworzenie i edytowanie swoich prywatnych zakładek
 • Dokonywanie i czyszczenie selekcji
 • Tworzenie i przywoływanie zakładek
 • Uzyskiwanie dostępu do przeglądarki modelu danych, jeśli jesteś właścicielem aplikacji i masz domyślne uprawnienia

Nie możesz wykonywać następujących czynności:

 • Edytowanie skryptu ładowania i przeładowywanie danych
 • Uzyskiwanie dostępu do przeglądarki modelu danych, jeśli nie jesteś właścicielem tej konkretnej aplikacji.
 • Edytowanie wizualizacji, arkuszy, narracji i zakładek należących do aplikacji od samego początku
 • Edytowanie opublikowanych arkuszy i narracji

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!