Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie zakładek

Utworzone przez siebie zakładki można publikować w Społeczności w przeglądzie aplikacji. Każdy użytkownik mający dostęp do tej aplikacji może zastosować te zakładki.

InformacjaZakładki można publikować tylko jako część opublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij Zakładka, aby wyświetlić zakładki.

  2. Kliknij prawym przyciskiem zakładkę do publikacji, a następnie wybierz Opublikuj.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Publikowanie zakładki.

  3. Kliknij polecenie Opublikuj.

Zakładka zostanie opublikowana i przeniesiona z obszaru Moje arkusze do obszaru Opublikowane przeze mnie.

Inni użytkownicy, którzy mają dostęp do tej samej aplikacji, będą mogli znaleźć opublikowaną zakładkę w odpowiedniej dla nich sekcji Społeczność.

WskazówkaMożna także opublikować zakładkę w widoku arkusza, klikając ją prawym przyciskiem myszy w Zakładkach.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!