Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Publikowanie z Qlik Sense Enterprise on Windows do innych hubów

Jeśli chcesz udostępnić aplikacje użytkownikom, którzy nie mają dostępu do huba Qlik Sense Enterprise on Windows, możesz je opublikować do huba w chmurze.

We wdrożeniu Qlik Sense Enterprise Multi-Cloud administrator programu Qlik Sense tworzy znaczniki w hubie w chmurze QMC. Następnie administrator programu Qlik Sense tworzy strumienie dla Twoich aplikacji. Gdy publikujesz lub przenosisz aplikację do strumienia z zastosowanymi właściwościami zasad dystrybucji, Qlik Sense kopiuje ją do huba w chmurze. W hubie w chmurze aplikacje są tymczasowe. Administrator dzierżawy lub analityki udostępnia następnie tymczasową aplikację w zarządzanej przestrzeni w hubie w chmurze.

Aplikacje tymczasowe

W Qlik Sense SaaS aplikacje bez właścicieli, które nie znajdują się w przestrzeni, są nazywane aplikacjami tymczasowymi. Gdy aplikacja zostanie opublikowana w hubie w chmurze z Qlik Sense Enterprise on Windows, nie będzie miała właściciela ani przestrzeni. Administrator dzierżawy lub analityki może je przypisać do zarządzanej przestrzeni z poziomu programu Konsola zarządzania.

Więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami tymczasowymi w Konsola zarządzania zawiera temat Zarządzanie aplikacjami.

Znaczniki

Jeżeli chcesz używać znaczników w aplikacjach dystrybuowanych z Qlik Sense zarządzanego przez klienta do Qlik Cloud, trzeba utworzyć właściwość niestandardową Tags, a następnie dodać odpowiednie wartości, których można używać podczas dystrybucji aplikacji. Jeżeli dystrybuowana aplikacja ma wartość znacznika Sales, ta wartość jest synchronizowana z aplikacją chmurową i widoczna w szczegółach aplikacji. Jeśli dystrybuowana aplikacja nie ma żadnej wartości znacznika, wyświetlana wartość w szczegółach aplikacji jest pusta.

Strumienie i znaczniki

Administrator programu Qlik Sense może posługiwać się zasadami dystrybucji, które będą dystrybuować publikowane aplikacje z dodanymi właściwościami aplikacji z co najmniej jednym znacznikiem w hubie w chmurze.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise on Windows, zasady dystrybucji określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację ze znacznikami. Użytkownik może skonfigurować właściwości aplikacji, które podczas publikowania w hubie Qlik Sense Enterprise on Windows będą kontrolować docelowy hub w chmurze oraz znaczniki. Qlik Sense Enterprise on Windows kopiuje aplikację ze strumienia do huba w chmurze ze znacznikami za każdym razem, gdy użytkownik publikuje. Miejsce docelowe dla każdej dystrybucji jest kontrolowane przez zasady dystrybucji, którymi zarządza administrator programu Qlik Sense.

Aplikacje mogą być publikowane tylko do jednego strumienia, ale mogą być publikowane z wieloma znacznikami do wielu hubów w chmurze.

Wskazówka

Administrator może sprawdzać czas ostatniej synchronizacji we właściwościach strumienia.

W zależności od potrzeb organizacji zamiast po prostu usuwać aplikację użytkownik może przenieść aplikacje do strumienia archiwum bez użycia zasad dystrybucji.

Aplikacje oznakowane znacznikami można modyfikować w hubie Qlik Sense Enterprise on Windows, podobnie jak aplikacje w dowolnym innym strumieniu Qlik Sense Enterprise on Windows. W hubie Qlik Sense Enterprise on Windows. Możesz wykonywać następujące czynności:

  • Powielać aplikacje w strumieniu.
  • Ponownie publikować aplikację w strumieniu.
  • Zarządzać właściwościami niestandardowymi aplikacji.
  • Otwierać aplikację w obszarze Opublikowane.

W otwartej aplikacji w Qlik Sense Enterprise on Windows możesz:

  • Publikować arkusze osobiste i narracje osobiste, a także cofać ich publikowanie
  • Dodawać publiczne arkusze i narracje do aplikacji lub je z nich usuwać.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!