Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dokumenty QlikView w programie Qlik Sense

Zamiast przesyłania dokumentów QlikView za pomocą poczty e-mail lub zapisywania ich w określonym folderze, można opublikować łącze do nich w hubie Qlik Sense.

Z metody tej można skorzystać, aby udostępnić dokument QlikView użytkownikowi nazwanemu, który należy do grupy użytkowników Active Directory zarówno w programie QlikView, jak i w systemie Qlik Sense. W programie QlikView administrator musi skonfigurować przesyłanie do systemu Qlik Sense.

Wymagania

Wymagania dotyczące QlikView i Qlik Sense

Wymagania, które należy spełnić, aby włączyć publikowanie łączy do dokumentów QlikView:

 • Zainstalowana wersja programu QlikView to wersja 12.00 SR3 lub nowszą.
 • Instalacja programu QlikView zawiera licencję na oprogramowanie Publisher.
 • Administrator systemu wyeksportował zestaw certyfikatów (client.pfx, server.pfx i root.cer) z programu Qlik Sense Management Console do każdego z komputerów, na którym jest uruchomiona usługa QlikView Distribution Service (QDS).
 • Program Qlik Sense został skonfigurowany tak, aby możliwe było udostępnianie zawartości.
 • Połączenie serwerowe z usługą QlikView AccessPoint zostało skonfigurowane tak, aby wykorzystywać nazwę odpowiedniego komputera.

Wymagania dotyczące certyfikatu QlikView

Podczas tworzenia zestawu certyfikatu dla QlikView wymagania są następujące:

 • Certyfikaty muszą być tworzone z użyciem pełnej nazwy obejmującej domenę komputera, na którym uruchomiona jest usługa QDS.
 • Certyfikaty muszą być chronione hasłem.
 • Musi zostać utworzona para kluczy tajnych.

Wymagania dotyczące konfiguracji

W następujących tematach udostępniono szczegóły dotyczące konfiguracji wymaganych podczas publikowania łączy do dokumentów QlikView w hubie Qlik Sense:

Publikowanie łączy do dokumentów QlikView w hubie Qlik Sense

Do udostępniania łączy do dokumentów QlikView w hubie Qlik Sense służy QlikView Management Console. Aby wyświetlić dokumenty QlikView, zaloguj się do huba Qlik Sense, używając poświadczeń użytkownika nazwanego, który ma dostęp do udostępnionego mu dokumentu. Aby otworzyć stronę QlikView AccessPoint w nowym oknie, wybierz łącze do dokumentu w obszarze Dokumenty QlikView. Podczas wyświetlania dokumentów programu QlikView w Qlik Sense nie można zapisywać żadnych zmian.

InformacjaDokumenty QlikView nie mogą być wyświetlane w widoku mobilnym dla urządzeń z małym ekranem.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Documents.
 2. Zostanie otwarta strona Source Document.

  InformacjaPublikowane mogą być tylko dokumenty źródłowe.
 3. Rozwiń instancję komputera, na którym uruchomiona jest usługa QDS, i znajdź dokument, który chcesz udostępnić.
 4. Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk Ikona plusa.
 5. Aby dodać odbiorcę, kliknij przycisk Ikona plusa na karcie Distribute.
 6. Wybierz typ użytkownika Named User
 7. Kliknij przycisk Zarządzanie użytkownikami, aby dodać użytkownika.
 8. InformacjaUżytkownik nazwany musi należeć do grupy użytkowników Active Directory zarówno w programie QlikView, jak i w systemie Qlik Sense.
 9. Aby dodać atrybut, kliknij przycisk Ikona plusa na karcie Document Information.
 10. Wpisz ShowInSenseHub w pole Name oraz true w pole Value.
 11. Kliknij ikonę Apply.

  Zadanie można uruchomić, co spowoduje dodanie łącza do dokumentu QlikView w hubie Qlik Sense.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!