Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ręczne dodawanie danych

Opcja Wprowadzenie ręczne w obszarze Dodaj dane umożliwia wprowadzanie danych do edytora w Qlik Sense, a także dodawanie ich jako tabeli w Menedżerze danych.

Ręczne wprowadzanie danych jest użyteczne, gdy wymagane jest użycie ograniczonego zestawu danych z innego źródła. Jeśli na przykład użytkownik chce wybrać tylko część wierszy z arkusza kalkulacyjnego Excel lub z tabeli na stronie internetowej, które zostaną załadowane jako tabela do Menedżera danych, wówczas może wkleić i skopiować wybrane dane do opcji Wprowadzenie ręczne, a następnie dodać je jako tabelę w Menedżerze danych. Jest to również rozwiązanie użyteczne, gdy istnieje niewielka ilość danych, których ręczne dodanie jest szybsze niż importowanie ich z innego źródła danych.

Aby dodać dane ręcznie, otwórz obszar Dodaj dane, wybierz pozycję Wprowadzenie ręczne, wprowadź dane do tabeli, a następnie dodaj tę tabelę do Menedżera danych. Edytor tabeli zaczyna od jednego wiersza i dwóch kolumn, ale w miarę dodawania danych do tabeli dodatkowe puste wiersze i kolumny są automatycznie dodawane do tabeli.

Ostrzeżenie

Opcja Wprowadzenie ręczne nie zapisuje wprowadzanych danych w sposób automatyczny. Wprowadzone dane mogą zostać utracone w przypadku odświeżenia ekranu, przekroczenia limitu czasu sesji lub w razie utraty połączenia przed dodawaniem danych do Menedżera danych.

Dane można wpisywać, a dodatkowo można je kopiować i wklejać z innych źródeł. Opcja Wprowadzenie ręczne zachowuje kolumny i wiersze danych skopiowanych z tabel w programie Excel.

Dostępnych jest kilka skrótów klawiaturowych ułatwiających efektywną pracę w opcji Wprowadzenie ręczne. Działanie skrótów jest uzależnione od tego, czy wybierane są komórki, wiersze, czy kolumny, a także od tego, czy komórki w tabeli są poddawane edycji. Poniższa tabela zawiera skróty przeznaczone do wybierania:

Skróty klawiaturowe, które służą do wybierania
Skrót Opis
Klawisze strzałek Nawigacja między wyborami komórek
Tabulator Przesuwanie pola wyboru komórki w prawo. Jeśli po prawej stronie nie istnieje żadna komórka, wówczas następuje przejście do pierwszej komórki w następnym wierszu.
Shift+Tab Przesuwanie pola wyboru komórki w lewo. Jeśli po lewej stronie nie istnieje żadna komórka, wówczas następuje przejście do pierwszej komórki w poprzednim wierszu.
Enter Przełączenie na tryb edycji.
Delete Usunięcie aktualnego wyboru.

Poniższa tabela zawiera skróty przeznaczone do edycji:

Skróty klawiaturowe, które służą do edytowania
Skrót Opis
Klawisze strzałek Przesuwanie kursorów w komórce.
Tabulator Zatwierdzenie edycji i przejście do następnej komórki po prawej stronie.
Shift+Tab Zatwierdzenie edycji i przejście do poprzedniej komórki po lewej stronie.
Enter Zatwierdzenie edycji i przejście do następnej komórki poniżej.
Shift+Enter Zatwierdzenie edycji i przejście do poprzedniej komórki powyżej.
Esc Anulowanie edycji i przełączenie na tryb wyboru.

Tabele utworzone za pomocą opcji Wprowadzenie ręczne mogą być edytowane później w celu dodawania lub usuwania zawartości. Więcej informacji zawiera temat Aktualizacja tabeli na podstawie źródła danych.

Ręczne dodawanie danych

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżer danych i kliknij ikonę Dodaj.

  Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu Nawigacja.

 3. W obszarze W aplikacji kliknij opcję Wprowadzenie ręczne.
 4. Wpisz nazwę dla tabeli.
 5. Wprowadź dane w edytorze tabeli.

  Aby zacząć wprowadzać dane do komórki, kliknij dwukrotnie komórkę.

  Kliknięcie dowolnej innej komórki w tabeli podczas edycji powoduje zatwierdzenie edycji i wybranie tej innej komórki.

 6. Gdy dane są gotowe, kliknij opcję Dodaj dane.

Tabela zostanie dodana do Menedżera danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!