Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych z nowego źródła danych

Do aplikacji można dodać dane z nowego źródła danych. W przypadku dodawania danych z nowego źródła danych w obszarze „Powiązania między danymi” tworzone jest połączenie z źródłem danych, co ułatwia dodawanie większej ilości danych z tego samego źródła danych.

Ostrzeżenie

W Menedżerze danych nie dodawaj tabeli, która została już dodana w edytorze ładowania danych jako tabela skryptowa z taką samą nazwą i takimi samymi kolumnami.

Więcej informacji o dostępnych źródłach danych zawiera temat Dodawanie danych do aplikacji.

Więcej informacji o łączeniu ze źródłami danych zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

Połączenia można usuwać z opcji Dodaj dane, klikając prawym przyciskiem myszy połączenie, a następnie wybierając Usuń.

Ostrzeżenie

Jeśli usuniesz połączenie, przed załadowaniem danych musisz również usunąć z Menedżera danych wszelkie tabele, które korzystały z tego połączenia.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę Dodaj. Możesz również kliknąć pozycję Dodaj dane w menu ..
 3. Wybierz źródło w obszarze Połącz z nowym źródłem danych.
 4. Wprowadź parametry połączenia wymagane przez źródło danych.

  Na przykład:

  • Źródła danych oparte na plikach wymagają określenia ścieżki do plików oraz wyboru typu pliku.
  • Bazy danych, takie jak Oracle i IBM DB2, wymagają podania właściwości bazy danych oraz poświadczeń dostępu.
  • Pliki webowe wymagają adresu URL pliku webowego.
  • Połączenia ODBC wymagają poświadczeń DSN.
 5. Wybierz tabele i pola do załadowania.

  Więcej informacji zawiera temat Wybieranie pól danych.

 6. Jeśli chcesz wybrać podzbiór danych zawartych w wybranych polach, opcjonalnie możesz zastosować filtr danych.

  Jeśli Twoje źródło danych jest plikiem, wybierz opcję Filtry. Obok tabeli, do której chcesz dodać filtr, kliknij opcję Dodaj filtr, następnie wybierz filtr, wybierz warunek i wprowadź wartość, według której będzie przebiegać filtrowanie. Więcej informacji zawiera temat Filtrowanie danych z plików.

  Informacja

  Qlik Sense nie obsługuje filtrów dotyczących pól danych z plików QVD .

  Należy pamiętać, że:

  • Względem tego samego pola można zastosować wiele filtrów.
  • Filtry można usunąć w widoku Asocjacje w Menedżerze danych lub w obszarze Wybierz dane ze źródła. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy przeładować dane, klikając przycisk Ładuj dane.

  Gdy w odniesieniu do baz danych i łączników wybierzesz opcję Filtruj dane, pojawi się pole tekstowe, do którego należy wprowadzić kryteria filtrowania. Informacje o kryteriach zawiera temat Filtrowanie danych z plików.

  Należy pamiętać, że:

  • Filtry są stosowane względem nazw pól z bazy danych. Jeśli zmienisz nazwę pola w Menedżerze danych, musisz zastosować filtr względem oryginalnej nazwy pola z bazy danych. Jeśli na przykład pole w bazie danych ma nazwę EMP i zmienisz jego nazwę na EMPLOYEE w Menedżerze danych, wówczas konieczne będzie zastosowanie filtru EMP = „wartość_filtra”.
  • Filtry danych można czyścić w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy przeładować dane, klikając przycisk Ładuj dane. Przed skasowaniem filtrów należy rozdzielić tabele skonkatenowane.
  • Filtrowanie danych aktualnie nie jest dostępne dla wszystkich łączników ani dla plików dołączonych.
 7. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby otworzyć dane w widoku Asocjacje w menedżerze danych. Umożliwi to dodawanie źródeł danych, przekształcanie danych i tworzenie asocjacji tabel w Menedżerze danych.

  Kliknięcie polecenia Dodaj dane powoduje domyślnie włączenie profilowania danych. Funkcja profilowania danych:

  • Rekomenduje asocjacje danych.
  • Automatycznie kwalifikuje pola wspólne między tabelami. To powoduje dodanie unikalnego prefiksu opartego na nazwie tabeli.
  • Mapuje pola daty i godziny do autoCalendar.

  Asocjacje między tabelami na podstawie nazw pól wspólnych nie są tworzone automatycznie. Asocjacje między tabelami można utworzyć w widoku Asocjacje.

  WskazówkaAby ładować dane bezpośrednio do aplikacji, kliknij ikonę More i wyłącz profilowanie danych. To spowoduje również przeładowanie wszystkich istniejących danych ze źródeł danych w momencie dodania danych. Asocjacje między tabelami zostaną utworzone automatycznie na podstawie nazw pól wspólnych. Pola daty i czasu nie zostaną utworzone.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

 8. Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij polecenie Ładuj dane. W razie wykrycia poważnych problemów należy je rozwiązać w Menedżerze danych przed załadowaniem danych do aplikacji.

  Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!