Przeskocz do zawartości głównej

Filtrowanie danych z plików

Warunki filtrów można tworzyć podczas dodawania danych z plików. Dzięki temu możliwe jest wybranie podzbioru danych do ładowania. Może to być użyteczne, gdy wymagane są jest zmniejszenie ilości ładowanych danych albo korzystanie z konkretnych danych, na przykład danych sprzedaży powyżej 40 000 USD.

Gdy w kroku Dodaj dane następuje pierwsze dodanie danych z pliku, wówczas możesz zastosować warunki filtru, klikając opcję Filtry.

Przycisk Filtry

Przycisk Filtry.

Następnie możesz zmienić warunki, klikając Twoją tabelę w Menedżerze danych, a następnie klikając opcję Edytuj tę tabelę. Kliknij opcję Wybierz dane ze źródła, a następnie kliknij opcję Filtry.

Po dodaniu danych do aplikacji i zastosowaniu jakichkolwiek warunków filtrowania możesz załadować te dane do swojej aplikacji.

InformacjaInformacje na temat bardziej zaawansowanych operacji na danych zawiera sekcja Edytor ładowania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z kursami Tworzenie skryptów dla początkujących oraz Kolejne etapy tworzenia skryptów.

Dostępne warunki filtrów są następujące:

 • =
 • >
 • <
 • >=
 • <=

W przypadku filtrowania danych należy rozważyć poniższe uwagi. Przykłady są podane poniżej.

 • Warunki filtrów można stosować względem liczb, dat i tekstu.
 • Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane.
 • Możliwe jest stosowanie wielu warunków. Jednak sprzeczne warunki dotyczące jednego pola mogą doprowadzić do sytuacji, że nie zostaną zwrócone żadne dane.
 • Warunki są stosowane względem danych tekstowych w kolejności alfabetycznej. W warunkach rozróżniana jest wielkość liter.
 • W przypadku danych tekstowych można używać więcej niż jednej litery. Na przykład warunek >ct zwróci słowo cup, a także >=cu. Dodatkowo warunek >c zwróci również cup.
 • W przypadku użycia więcej niż jednego warunku = wartości zostaną zwrócone, jeśli wynikiem oceny wszystkich tych warunków będzie wartość prawda (true). Jeśli jednak więcej niż jeden warunek = jest używany względem tego samego pola, wówczas zwracane są wartości dla wszystkich warunków, które w wyniku oceny zwracają wartość prawda (true).
 • Gdy warunki < oraz > zostaną połączone, wartości będą zwracane, gdy wynikiem oceny wszystkich warunków będzie wartość prawda (true). Gdy te warunki zostaną połączone z =, wówczas wynikiem oceny wszystkich warunków musi być wartość prawda (true).
 • Gdy warunki <= oraz >= zostaną połączone, wartości będą zwracane, gdy wynikiem oceny wszystkich warunków będzie wartość prawda (true). Gdy te warunki zostaną połączone z =, wówczas wynikiem oceny wszystkich warunków musi być prawda (true).
 • Filtry względem pól dat z plików QVD nie są obsługiwane.

Przykłady

W poniższych przykładach użyto następujących wartości z pojedynczego pola (jedna kolumna w tabeli): cup, fork oraz knife.

 • Warunki:
  • =cup
  • =fork
  • =knife
  • Zwraca: cup, fork, knife
  • Warunek równości zwraca wszystkie wartości, które są prawdziwe (true).
 • Warunki:
  •  >b
  • <d
  • Zwraca: cup
  • Litera c jest większa niż b i mniejsza niż d.
 • Warunki:
  •  <b
  • >d
  • Zwraca: brak wartości
  • Nie mogą istnieć wartości, które są jednocześnie mniejsze niż b i większe niż d.
 • Warunki:
  •  =fork
  • >g
  • Zwraca: brak wartości
  • Nie mogą istnieć wartości, które są jednocześnie równe fork i większe niż g.

Więcej informacji na temat dodawania danych można znaleźć w sekcji:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!