Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Panel zasobów

Za pomocą panelu zasobów można dodać zasoby do arkusza lub wizualizacji.

Kliknij Pokaż zasoby w lewym dolnym rogu arkusza, aby otworzyć panel zasobów. Musisz być w trybie edycji.

Panel zasobów z wybranymi Polami

Panel zasobów z wybranymi Polami

Dostępność zasobów zależy od konfiguracji Qlik Sense.

Pola

Pola reprezentują dane dostępne w Twojej aplikacji. Przeciągnij pole na arkusz, aby utworzyć wizualizacje z sugestiami dotyczącymi wykresów. Przeciągnij pole na wizualizację, aby dodać je do wizualizacji.

Dodatkowo kliknij pola prawym przyciskiem myszy, aby wykonać następujące czynności:

Data i godzina

Wszystkie pola daty są oznaczone Data i godzina i można je rozwinąć w celu zastosowania atrybutów daty i czasu właściwych dla danego pola. Atrybuty daty i czasu są tworzone automatycznie, kiedy używasz Menedżera danych. Jeśli do załadowania danych użyto skryptu ładowania danych, atrybuty daty i czasu trzeba utworzyć za pomocą pól pochodnych.

Zob.: Pola daty i czasu

Dane mapy

Wszystkie pola rozpoznane jako punkty geolokalizacyjne w wizualizacjach map zostają oznaczone znakiem Mapa.

Zob.: Ładowanie danych Twojej mapy

elementy główne;

Twórz wymiary, miary i wizualizacje jako elementy główne, które można ponownie wykorzystać w aplikacji.

Zob.:

Wykresy

Przeciągnij wykresy na arkusz, aby utworzyć wizualizacje.

Zob.: Wizualizacje

Obiekty niestandardowe

Ulepsz swoje aplikacje za pomocą specjalnie zaprojektowanych wizualizacji.

Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Łącza nawigacji aplikacji

Twórz aplikacje on-demand, używając łączy nawigacyjnych aplikacji. Aplikacje on-demand ładują podzestaw danych, który jest ładowany w formie zagregowanej przez aplikację selekcji.

Zob.: Budowanie aplikacji On-demand

Widoki dynamiczne

Twórz widoki dynamiczne w celu tworzenia zapytań i przeglądania odpowiednich podzbiorów dużych zestawów danych na wykresach, które można dynamicznie odświeżać wraz z dokonywaniem wyborów.

Zob.: Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

zmienne

Kliknij zmienne, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.

Zob.: Okno dialogowe zmiennych

Wyszukiwanie

Znajdź zasoby za pomocą pola wyszukiwania. W miarę wpisywania ciągu w polu wyszukiwania wyświetlone zostaną pozycje, których nazwa lub znacznik zawiera szukany ciąg.

Zob.: Wyszukiwanie w panelu zasobów

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!