Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wyświetlanie rozkładu danych w przedziałach za pomocą histogramu

Ten przykład pokazuje sposób tworzenia histogramu przedstawiającego rozkład danych w przedziałach, z użyciem danych dotyczących pogody.

Histogram z wymiarem Średnia z 24-godzinnych obserwacji temperatury w stopniach Celsjusza.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy następujących danych o pogodzie.

  • Location: Sweden > Gällivare Airport
  • Date range: all data from 2010 to 2017
  • Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Ładowany zestaw danych zawiera średnie dzienne z wyników pomiarów temperatury na stacji pogodowej na północy Szwecji w latach od 2010 do 2017.

Wizualizacja

Dodamy histogram do arkusza, a pole Średnia z 24-godzinnych obserwacji temperatury w stopniach Celsjusza dodamy jako wymiar.

Wizualizacja ta automatycznie utworzy miarę częstotliwości i posortuje pomiary temperatury do szeregu słupków zgodnie z rozkładem częstotliwości.

Wielkość słupków możemy dostosować, aby uzyskać równe przedziały — w tym celu należy ustawić opcję Słupki na wartość Niestandardowe, a dla opcji Szerokość słupka (oś x) ustawić szerokość 5. Dzięki temu słupki zostaną ustawione z przedziałami co 5 stopni Celsjusza, w sposób przedstawiony poniżej:

Histogram z wymiarem Średnia z 24-godzinnych obserwacji temperatury w stopniach Celsjusza.

Wnioski

Ten histogram przedstawia rozkład częstotliwości pomiarów temperatury. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat częstotliwości, można umieścić wskaźnik myszy nad słupkiem.

Widoczne jest, że w większość dni temperatura mieści się w zakresie od –5 do 15 stopni Celsjusza. Są dni, w których temperatura spada poniżej –30, ale jest ich niewiele.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!