Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres kołowy

Wykres kołowy przedstawia relacje między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości. Wykresu kołowego można użyć, gdy istnieje pojedyncza seria danych zawierająca tylko wartości dodatnie.

Na wykresie kołowym wymiary tworzą sektory wartości miary. Wykres kołowy może zawierać jeden wymiar i maksymalnie dwie miary. Pierwsza miara służy do określania kąta poszczególnych wycinków na wykresie.

Sprzedaż na region na wykresie kołowym.

Wykres kołowy.

Opcjonalnie można użyć drugiej miary w celu określenia promienia każdego wycinka koła. Wykres kołowy w takim stylu jest nazywany wykresem rozetkowym.

Sprzedaż z podziałem na podgrupy produktów na wykresie kołowym ze średnią wartością faktury sprzedaży, która określa promień wycinka

Wykres kołowy wykorzystujący miarę promienia.

W prezentacji kołowej wykresu kołowego wartości ujemne w mierze promienia nie są obsługiwane i zostaną wykluczone. Wartości ujemne w mierze promienia są obsługiwane w prezentacji pierścieniowej i wówczas są skierowane w stronę środka wykresu kołowego.

Sprzedaż z podziałem na podgrupy produktów na wykresie kołowym z miarą promienia zawierającą porównanie sprzedaży z poprzedniego roku

Wykres kołowy z miarą promienia zawierającą wartości ujemne.

Kiedy używać

Podstawowym przeznaczeniem wykresu kołowego jest porównanie konkretnego sektora z sumą. Wykres kołowy jest szczególnie użyteczny, gdy istnieją tylko dwa sektory, na przykład tak/nie i w kolejce/ukończone.

Nie zalecamy porównywania dwóch wykresów kołowych ze sobą nawzajem.

Zalety

Wykres kołowy umożliwia natychmiastowe zrozumienie proporcji, gdy w postaci wymiarów używanych jest kilka sektorów. Gdy liczba sektorów wynosi nie więcej niż 10, wówczas wykres kołowy zachowuje wydajność wizualną.

Wady

Porównanie różnych sektorów wykresu kołowego może być utrudnione, szczególnie w przypadku wykresu z wieloma sektorami.

Wykres kołowy zajmuje dużo miejsca, a ilość wartości wizualizowanych na takim wykresie jest niewielka.

Tworzenie wykresu kołowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kołowy.

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres kołowy do arkusza.
  2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
  3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie kołowym domyślnie używane są następujące ustawienia.

  • 10 najważniejszych sektorów jest przedstawionych w kolejności malejącej według rozmiarów, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  • Kolory odpowiadają wymiarom.
  • Etykiety wartości są przedstawiane w procentach.

Po utworzeniu wykresu kołowego konieczne może być dodanie miary promienia lub dostosowanie wyglądu i innych ustawień wykresu w panelu właściwości.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!