Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Widok arkusza

Twórcy aplikacji dodają wizualizacje i inne elementy do arkuszy w aplikacji. Użytkownicy aplikacji korzystają z arkusza w celu analizy danych.

Aby otworzyć arkusz, kliknij Arkusz na karcie Analizuj na pasku nawigacyjnym.

W trybie edycji opracowuje się arkusze. W trybie analizy używa się interaktywnie arkuszy.

Edytuj

Kliknij Edytuj, aby edytować arkusz.

Widok arkusza w trybie edycji

Widok arkusza w trybie opracowywania.

Wykonywać można następujące operacje:

  • Kliknij Arkusze, aby dodać nowy arkusz lub przejść do arkusza.

  • Kliknij Zasoby, aby otworzyć panel zasobów. Dodaj zasoby do arkusza. Na przykład możesz dodać wizualizację do arkusza. Zob.: Panel zasobów

  • Kliknij Właściwości, aby otworzyć panel właściwości. Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji. Na przykład do wizualizacji można dodać wymiary i miary. Zob.: Panel właściwości

Analizowanie

Korzystaj interaktywnie z wizualizacji i danych w arkuszu.

Widok arkusza w trybie analizy

Widok arkusza w trybie analizy.

Wykonywać można następujące operacje:

Działania związane z wyborem
Element interfejsu użytkownika Działanie
Wybory — Historia Krok wstecz w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Krok do przodu Krok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Wyczyść wszystko Wyczyść wszystkie selekcje.
Wyszukiwanie w selekcji

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Wybory — Bieżące Otwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Menu opcji

Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres lub kliknij menu aktywowane przesunięciem kursora myszy Więcej, aby otworzyć menu opcji.

Opcje menu różnią się w zależności od tego, czy edytujesz, czy analizujesz, a także od typu wykresu i uprawnień nadanych Ci przez administratora.

Menu aktywowane przesunięciem kursora wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Tryb ekranu dotykowego można wyłączyć w menu globalnym.

Opcje

  • Pełny ekran: Rozwiń wizualizację do trybu pełnoekranowego.

  • Menu Eksploracja: Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Zob.: Eksploracja wizualna

  • Wyświetl dane: Wyświetl dane używane do wizualizacji w tabeli.

  • Udostępnij: Udostępnij wizualizację na różne sposoby, na przykład jako grafikę, łącze lub osadzony obiekt.

  • Utwórz alarm: Utwórz alarm dotyczący danych w wizualizacji.

  • Zrób migawkę lub otwórz Bibliotekę migawek. Zob.: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

  • Pobierz: Pobierz wizualizację w różnych formatach, takich jak grafika lub plik danych.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

Gesty dotknięcia
Gest dotknięcia Działanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacji Otwarcie menu opcji
Przesunięcie Przewijanie list i wizualizacji
Uszczypnięcie Powiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcami Wybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcami Przesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcami Wyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!