Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor ładowania danych

Twórz i uruchamiaj skrypty ładowania danych z edytora ładowania danych oraz twórz połączenia ze źródłami danych. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz.

Kliknij Edytor ładowania danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć edytor ładowania danych.

Edytor ładowania danych
Widok Narracje.

Skrypty można również generować podczas ładowania danych za pomocą menedżera danych. Jeśli jednak potrzebujesz używać złożonych instrukcji skryptu, musisz ręcznie utworzyć skrypt w edytorze ładowania danych.

Zob.: Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Tworzenie połączeń

Kliknij Połączenia, aby otworzyć panel Powiązania między danymi. Kliknij Utwórz nowe połączenie i dodaj połączenie do skryptu.

Zob.: Łączenie ze źródłami danych

Tworzenie i edycja skryptów

Napisz kod skryptu w edytorze skryptów. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu.

Narzędzia edytora skryptów
Element interfejsu użytkownika Opis
Wyszukaj

Wyszukaj i zamień tekst w skrypcie.

Dodawanie/usuwanie komentarza Oznacz jako komentarz/Usuń oznaczenie komentarza.
Wstaw wcięcie Zwiększ wcięcie kodu.
Usuń wcięcie Zmniejsz wcięcie kodu.
Pomoc

Włącz tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni można kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko), aby uzyskać dostęp do szczegółowej pomocy dotyczącej składni.

Cofnij Cofnij ostatnią zmianę (możliwe jest cofanie wielu kroków).
Wykonaj ponownie Wykonaj ponownie ostatnio cofniętą zmianę.

Kliknij Utwórz nowy, aby dodać sekcję skryptu. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Kliknij Debuguj, aby debugować skrypt.

Zob.:

Uruchamianie skryptów

Kliknij przycisk Załaduj dane, aby uruchomić skrypt. Otworzy się okno dialogowe, w którym można wyświetlić postęp ładowania danych i wszelkie wygenerowane komunikaty. Dodatkowo możesz kliknąć przycisk Dane wyjściowe, aby wyświetlić dane wyjściowe.

Zob.: Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!