Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Menedżer danych

Dodaj dane ze źródeł danych w Menedżerze danych, a następnie wyświetl podgląd i skojarz dane. Wykonaj inne czynności, na przykład dodaj pola wyliczane. Na koniec załaduj dane.

Kliknij pozycję Menedżer danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć Menedżer danych.

Widokiem domyślnym jest widok Asocjacje. Możesz także wybrać widok Tabele.

Jeśli nie dodano danych do aplikacji, zostanie wyświetlony monit o ich dodanie, zanim będzie można je powiązać.

W obu widokach możesz:

Zob. także: Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych

Widok Asocjacje

Wyświetl tabele danych przedstawione w formie bąbelków. Rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Łącza między bąbelkami reprezentują asocjacje między tabelami. Kiedy skojarzone są dwie tabele, wybierz przycisk w łączu, aby wyświetlić lub edytować asocjację.

Aby zastosować rekomendowane asocjacje, kliknij Zastosuj wszystkie lub Zastosuj. Kliknij łącze między bąbelkami, aby wyświetlić asocjację na panelu podglądu danych.

Wybierz tabelę, a następnie kliknij Edytuj, aby edytować tabelę. Wybierz tabelę, a następnie kliknij Pokaż podgląd danych, aby wyświetlić podgląd danych.

Widok Asocjacje w menedżerze danych

Widok Asocjacje w Menedżerze danych

Asocjacje między tabelami można także tworzyć automatycznie zgodnie z rekomendacjami Insight Advisor przez kliknięcie przycisku Efekty, a następnie dodanie kolejnych tabel do aplikacji.

Zob.:

Widok Tabele

Przeglądaj tabele danych.

Wybierz tabelę, a następnie kliknij Edytuj, aby edytować tabelę. Wybierz tabelę, a następnie kliknij Pokaż podgląd danych, aby wyświetlić podgląd danych.

Widok Tabele w menedżerze danych

Widok Tabele w Menedżerze danych

Zob.: Edytowanie tabeli

Narzędzia menedżera danych
Element interfejsu użytkownika Opis
Edytuj Edycja wybranej tabeli.
Przeładuj Przeładowanie wybranej tabeli.
Usuń Usuwanie wybranej tabeli.
Wyczyść filtr Czyszczenie filtrów danych.
Więcej

Łączenie wybranej tabeli lub wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!