Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Discovering your data with associative insights

Wnioski asocjacyjne (Associative Insights) ujawniają relacje istniejące w danych. Silnik Qlik cognitive engine wyszukuje w modelu danych wykluczone wartości w podzbiorze pól. Następnie wyróżnia takie wartości, aby umożliwić ich eksplorowanie.

Użytkownik może porównać udział swoich wyborów oraz wartości wykluczonych ze swoimi miarami. Takie postępowanie pozwala — w jakimkolwiek zestawie danych, a w szczególności w zestawach złożonych — wykryć miejsca dotychczas ukryte i ujawnić relacje, które mogły zostać pominięte.

Ograniczenia

Z wniosków asocjacyjnych (Associative Insights) mogą korzystać użytkownicy aplikacji posiadający odpowiednie prawa dostępu. Muszą nawiązać połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise lub Qlik Core. Nie mogą:

Widok wyborów Associative Insights

Generując wnioski, Qlik Sense przygląda się Twoim wyborom i analizuje wykluczone wartości w Twoim modelu danych. Następnie wyróżnia dane, które mogą być interesujące podczas dalszych analiz. Dane są wyświetlane na kartach, które można klikać, aby uzyskać bardziej szczegółowy widok.

Widok wyborów Associative Insights

A: Wybory

Aktualnie zastosowany wybór lub zastosowane wybory. W górnej liście wartości pokazane są dane powiązane z bieżącym wyborem użytkownika. W innych listach wartości pokazane są dane wykluczone z bieżącego wyboru.

B: Wymiary aplikacji

Wybory dostępne dla użytkownika. Domyślnie wyświetlane są tylko elementy główne. Aby wyświetlić wszystkie pola, wybierz opcję Pokaż pola.

C: Miara

Miara wybrana przez program Qlik Sense na potrzeby wniosków. Miarę można zmienić w menu rozwijanym.

D: Uwzględnione wartości

Ta karta reprezentuje uwzględnione wartości.

E: Wnioski z wartości wykluczonych

Karty Wnioski pokazują wpływ wykluczonej wartości na miarę. W tym przypadku pokazuje, że jeden pracownik (EmployeeName) spoza Kanady (CAN), przyczynił się do powstania 37,8% sprzedaży rocznej (YearlySales). Kolor purpurowy wskazuje wniosek. Aby odsłonić widok szczegółowy wniosku, należy kliknąć kartę.

F: Lista rozwijana Dodaj wymiar

Tej listy rozwijanej można użyć w celu dodania kart do sekcji Wnioski z wartości wykluczonych.

Widok szczegółowy karty Wnioski

W widoku szczegółowym zostanie wyświetlony szczegółowy wykres, jeśli będzie użyta prosta miara sum().

Widok szczegółowy karty Associative Insights

A: Widok szczegółowy

Widok szczegółowy aktualnie wybranej karty. Aby zobaczyć dane w tabeli, należy kliknąć kartę. Kolor purpurowy wskazuje wniosek.

B: Miara i uwzględnione wartości

Tej listy rozwijanej można użyć w celu zmiany bieżącej miary. Karta znajdująca się poniżej reprezentuje uwzględnione wartości.

C: Wnioski z wartości wykluczonych

Te karty reprezentują wartości wykluczone. Można je klikać, aby zmienić wykres w widoku szczegółowym.

D: Karta aktualnie wybranego wymiaru

Aktualnie wybrany przez użytkownika wymiar będzie otoczony ciemnym obramowaniem.

E: Przeanalizowano — brak wniosków

Te wartości zostały przeanalizowane, ale nie ma na ich podstawie żadnych interesujących wniosków.

F: Lista rozwijana Dodaj wymiar

Tej listy rozwijanej można użyć w celu dodania kart do sekcji Wnioski z wartości wykluczonych.

Widok wskaźników KPI na karcie Wnioski

W widoku szczegółowym zostanie wyświetlony wykres KPI, jeśli będą spełnione dwa warunki:

 • Agregacja miary jest inna niż sum().
 • Agregacją miary jest sum(), ale model danych nie jest odpowiedni dla standardowych wykresów skumulowanych.
Układ KPI szczegółów karty Associative Insights

Widok wskaźników KPI na karcie Insight Advisor

Generowanie wniosków

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu w swojej aplikacji kliknij opcję Wybory. Zostanie otwarte okno Wybory. Okno zawiera panel Associative Insights.

 2. Wybierz wartość w obszarze Wymiary aplikacji.

  Domyślnie wyświetlane są tylko elementy główne. Aby wyświetlić wszystkie pola, wybierz opcję Pokaż pola. Następnie możesz wybrać wartość z pokazanych pól. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie z narzędzia wyboru.

 3. Kliknij opcję Generuj wnioski.

 4. Karty zostaną pokazane w panelu po prawej stronie. Na kartach widoczny jest wpływ Twoich wyborów na wymiary i miary w danych.

 5. Możesz zmienić miarę, która jest oceniana. Wybierz nową miarę z menu rozwijanego Miara.
 6. Kliknij kartę, aby zobaczyć więcej informacji o wnioskach asocjacyjnych (Associative Insights).

W oknie Associative Insights możesz w dowolnym momencie dokonać wyborów lub zmienić je. Dokonaj wyborów i kliknij opcję Odśwież. Karty zostaną zaktualizowane na podstawie nowych wyborów.

Przykład wniosków asocjacyjnych (Associative Insights): żadne dane nie zostały pominięte

W tym przykładzie używany prostego zestawu danych w celu ujawnienia wniosku.

Dane przykładowe - Associative Insights

Wykonaj następujące czynności:

 1. Oto widok naszej aplikacji z otwartym oknem Wybory. Wybraliśmy CAN w polu Country. US ma kolor jasnoszary, ponieważ jest to wybór alternatywny. Wartości w polach EmployeeID, EmployeeName i YearlySales są białe, ponieważ są to możliwe wartości. Innymi słowy są powiązane z naszym wyborem CAN.

  przycisk Generuj wnioski

 2. Gdy klikniemy opcję Generuj wnioski, program Qlik Sense wybierz interesujące dane, aby pokazać karty wniosków asocjacyjnych (Associative Insights). Widoczne jest, że CAN stanowi 62,2% sprzedaży rocznej. W dolnej karcie widoczne jest, że jeden z naszych pracowników (lub 5% wszystkich EmployeeName) jest wykluczony z tego wyboru. Udział tego pracownika to 37,8% naszej rocznej sprzedaży. Kolor purpurowy wskazuje wniosek.

  Wnioski Associative Insights z jednym wyborem

 3. Gdy klikniemy kartę, program Qlik Sense pokaże szczegółowy widok danych. Pokazuje, jaki jest udział tego wykluczonego pracownika w sprzedaży rocznej. Kim jest ten pracownik? Wiemy, że jest wykluczony z naszego wyboru CAN. Klikamy opcję Ujawnij dane dotyczące wykluczonych wartości.

  Widok szczegółowy karty Associative Insights

 4. Teraz widoczna jest tabela pokazująca informacje o Kasie — wartości wykluczonej z pola EmployeeName. Klikamy opcję Wybierz wykluczone, aby zastosować Kasie jako wybór.

  Widok szczegółowy karty Associative Insights po kliknięciu Ujawnij dane dotyczące wykluczonych wartości.

 5. Ponownie przenosimy się do okna Wybory. Pozycja Kasie jest wybrana. Wartości w naszym poprzednim wyborze CAN mają kolor szary, ponieważ teraz są wykluczone.

  Klikamy opcję Eksploruj wybory, a następnie Generuj wnioski.

  Wnioski Associative Insights z uwzględnionymi uprzednio wykluczonymi wartościami

 6. Klikamy kartę EmployeeName i pojawia się zaktualizowany widok szczegółowy karty wniosków.

  Widok szczegółowy pokazujący Kasie jako wybraną wartość

Wyłączanie funkcji wniosków asocjacyjnych (Associative Insights) w aplikacji

Funkcję wniosków asocjacyjnych (Associative Insights) można wyłączyć w aplikacji, dodając zmienną, a następnie odświeżając aplikację.

 1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę zmienne.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_SELECTION_INSIGHTS.
 4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
 5. Kliknij polecenie Zamknij.
 6. Odśwież aplikację.

Rozwiązywanie problemów z wnioskami asocjacyjnymi (Associative Insights)

Nie widzę wniosków asocjacyjnych (Associative Insights)

Możliwa przyczyna  

Ta funkcja jest wyłączona przez zmienną skryptu.

Proponowane działanie  

Skontaktuj się z administratorem.

Wnioski są niedostępne

Możliwa przyczyna  

Program Qlik Sense działa offline lub nie jest podłączony do serwera Qlik Sense.

Proponowane działanie  

Sprawdź, czy pracujesz online. Zaloguj się na serwer Qlik Sense i spróbuj ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, może to oznaczać problem z silnikiem.

Brakuje pól w sekcji Moje wymiary

Możliwa przyczyna  

Wyświetlane są tylko wymiary główne, ponieważ nie jest wybrana opcja Pokaż pola

Proponowane działanie  

Na ekranie Wybory zaznacz opcję Pokaż pola.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!