Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z narzędzia wyboru

Narzędzie selekcji udostępnia przegląd każdego wymiaru i każdego pola w aplikacji. Udostępnia również bardziej szczegółowy widok wybranych danych, co pozwala na badanie asocjacji w wymiarach, które nie były używane.

Podczas analizy kliknij polecenie Wybory, aby otworzyć widok wyborów.

Narzędzie wyboru jest podzielone na dwie sekcje: Wybory i Wymiary aplikacji. W sekcji Wybory wyświetlane są pola, dla których istnieją aktywne wybory. W sekcji wymiarów aplikacji wyświetlane są wszystkie wymiary, dla których nie istnieją aktywne wybory. Dane w obu tych sekcjach są uporządkowane alfabetycznie. Domyślnie w wymiarach aplikacji wyświetlane są tylko elementy główne. Wybierz opcję Pokaż pola, aby pokazać wszystkie pola, które zostały załadowane do aplikacji, a które nie były używane jako wymiary.

Narzędzie Wybory z dwiema sekcjami: Wybory i Wymiary aplikacji.

Selections tool view.

Dokonywanie i czyszczenie wyboru

Istnieje możliwość wykonania kilku wyborów w sposób sekwencyjny. Kliknij Confirm lub kliknij poza listą, ale w obszarze narzędzia wyboru, aby potwierdzić swoje wybory. Te wymiary zostaną przesunięte w górę do obszaru Wybory. Kliknij pasek narzędzi, aby zamknąć narzędzie wyboru.

Aby wyczyścić wybór w polu, w sekcji Wybory należy kliknąć Cancel. Pole zostanie przesunięto w dół do obszaru Wymiary aplikacji.

Na pasku wyborów nadal można używać opcji na pasku wyborów: krok do tyłu, krok do przodu oraz czyszczenie wszystkich wyborów. W każdym wymiarze dostępne są standardowe opcje listy: menu wyboru, czyszczenie wyboru, kasowanie wyboru, potwierdzanie wyboru oraz wyszukiwanie.

Wyszukiwanie w sekcji Wymiary aplikacji

W obszarze Wymiary aplikacji dostępne jest pole wyszukiwania, które jest przydatne w przypadku korzystania z wielu wymiarów i pól. Możliwe jest wyszukiwanie według tytułu pola albo tytułu wymiaru. Szukany ciąg może składać się z co najmniej jednego wyrazu lub tylko z części wyrazu. W przypadku funkcji wyszukiwania wielkość liter nie jest uwzględniana, ale wyświetlane są tylko dokładne trafienia. Wyszukiwanie ciągu „numery” nie wyświetli pól z ciągiem „numer”, ale wyszukiwanie ciągu „ume” je już wyświetli.

Przewijanie w narzędziu wyboru

Pasek przewijania można przeciągnąć, aby przewijać zawartość sekcji w poziomie. Przewijanie w jednej sekcji nie wpływa na drugą sekcję.

Listy wymiarów również zawierają paski przewijania przeznaczone do przewijania w pionie.

Generowanie wniosków

Wnioski asocjacyjne (Associative Insights) ujawniają relacje istniejące w danych. Silnik Qlik cognitive engine wyszukuje w modelu danych wykluczone wartości w podzbiorze pól. Następnie wyróżnia takie wartości, aby umożliwić ich eksplorowanie.

Po dokonaniu wyboru należy kliknąć opcję Generuj wnioski. Karty zostaną pokazane w panelu po prawej stronie. Na kartach widoczny jest wpływ Twoich wyborów na wymiary i miary w danych. Zob.: Discovering your data with associative insights

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!