Przeskocz do zawartości głównej

Krok do przodu albo do tyłu w selekcjach

Dokonane selekcje są zapisywane jako elementy na pasku selekcji nad arkuszem.

Pasek selekcji z opcjami do przechodzenia do przodu i do tyłu w historii selekcji, a także do kasowania wszystkich selekcji.

Selections bar with three selections, one is locked.

Po lewej stronie paska selekcji dostępne są trzy opcje: jedna dotyczy dania kroku do tyłu w historii selekcji, druga — kroku do przodu, a trzecia — wyczyszczenia wszystkich selekcji. Na zrzucie ekranu dostępna jest opcja kroku do tyłu, a opcja kroku do przodu jest niedostępna. To typowa sytuacja, gdy nie dokonano kroku do tyłu w historii selekcji.

Kliknięcie Selections - step back cofa o krok do tyłu w historii wyborów. Takie cofanie może następować aż do pierwszej selekcji dokonanej w ramach danej sesji. Nawet jeśli selekcja została zablokowana, można powrócić do stanu sprzed dokonania tej selekcji. Zablokowany wybór ma znak Locked przed nazwą wymiaru. Na zrzucie ekranu wymiar Region jest zablokowany.

Kliknięcie Selections - step forward przenosi o krok do przodu w historii wyborów.

Kliknięcie Selections - Clear all czyści wszystkie wybory z wyjątkiem wyborów zablokowanych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!