Przeskocz do zawartości głównej

Edytowanie selekcji

Selekcje można zmieniać podczas analizy danych. Selekcje należy zmieniać na pasku selekcji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Przełącz na widok arkusza.

  2. Na pasku selekcji nad arkuszem kliknij selekcję do edycji.

    Zostanie wyświetlone okno wyskakujące z selekcją.

  3. W oknie wyskakującym wybierz wartości do dodania albo wyczyszczenia.

    Selekcje można wyszukiwać i filtrować, korzystając ze znaków specjalnych, operatorów, symboli wieloznacznych oraz metod opisanych w temacie Wyszukiwanie w obrębie selekcji lub wizualizacji.

  4. Potwierdź selekcję.

Selekcja została zaktualizowana.