Przeskocz do zawartości głównej

When

Prefiks i sufiks when jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub klauzula wyjściowa ma być wykonywana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa pełnej instrukcji if..end if.

Składnia:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

 

Instrukcja statement lub exitstatement zostanie wykonana tylko wtedy, gdy warunek przyjmie wartość True.

Prefiks when może być używany do instrukcji, które już składają się z jednej lub wielu innych instrukcji, włącznie z dodatkowymi prefiksami when lub unless.

Składnia:  

Argumenty When
Argument Opis
condition Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.
statement Dowolna instrukcja skryptu aplikacji QlikView poza instrukcjami sterowania.
exitstatement Klauzula exit for, exit do lub exit sub albo instrukcja exit script.

Przykłady:  

exit script when A=1;

when A=1 LOAD * from myfile.csv;

when A=1 unless B=2 drop table Tab1;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com