Przeskocz do zawartości głównej

NULL — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Null zwraca wartość NULL.

Składnia:  

Null( )

Przykład: Skrypt ładowania

W tym przykładzie ładowana jest tabela wbudowana z czterema wierszami, w której pierwsze trzy linie nie zawierają nic albo zawierają wartość - albo 'NULL' w kolumnie Value. Chcemy przekształcić te wartości na rzeczywiste reprezentacje wartości NULL.

Środkowa poprzedzająca instrukcję LOAD wykonuje przekształcenie przy użyciu funkcji Null.

Pierwsza poprzedzająca instrukcję LOAD dodaje pole sprawdzające, czy wartość wynosi NULL, w tym przykładzie tylko do celów ilustracyjnych.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Oto otrzymana tabela. W kolumnie ValueNullConv wartości NULL są reprezentowane przez -.

Example 1
ID Value ValueNullConv

IsItNull

0 - - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com