Przeskocz do zawartości głównej

IsNull — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja IsNull sprawdza, czy wyrażenie ma wartość NULL i w takim wypadku zwraca wartość –1 (True). W przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (False).

Składnia:  

IsNull(expr )

InformacjaCiąg znaków o zerowej długości nie jest uznawany za NULL i spowoduje zwrócenie przez funkcję IsNull wartości False.

Przykład: Skrypt ładowania

W tym przykładzie ładowana jest tabela wbudowana z czterema wierszami, w której pierwsze trzy linie nie zawierają nic albo zawierają wartość - albo 'NULL' w kolumnie Value. Przekształcamy te wartości na rzeczywiste reprezentacje wartości NULL przy użyciu środkowej wartości poprzedzającej instrukcję LOAD, za pomocą funkcji Null.

Pierwsza wartość poprzedzająca instrukcję LOAD dodaje pole sprawdzające, czy jest to wartość NULL, przy użyciu funkcji IsNull.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Oto otrzymana tabela. W kolumnie ValueNullConv wartości NULL są reprezentowane przez -.

Example 1
ID Value ValueNullConv

IsItNull

0 - - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com