Przeskocz do zawartości głównej

Money — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Money() formatuje wyrażenie liczbowo jako wartość pieniężną w formacie ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Składnia:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:   

Argumenty Money
Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu waluty.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy.

W przypadku pominięcia argumentów 2–4 zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

Przykłady:  

W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:

  • Ustawienie MoneyFormat 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '
  • Ustawienie MoneyFormat 2: $ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Przykład 1:  

Money( A )
gdzie A=35648

Wyniki przykładu 1
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: kr 35 648,00 $ 35,648.00
Liczba: 35648.00 35648.00

Przykład 2:  

Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )
gdzie A=3564800

Wyniki przykładu 2
Wyniki Ustawienie 1 Ustawienie 2
Ciąg znaków: 3,564,800 ¥ 3,564,800 ¥
Liczba: 3564800 3564800

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com