Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady użycia funkcji chi2-test na wykresach

Funkcje chi2-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną chi-kwadrat. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wykresów na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji testu zgodności chi-kwadrat dostępnych w QlikView. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji wykresów chi2-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych na potrzeby prób

Do skryptu powinny zostać załadowane trzy zestawy danych z próby opisujące trzy różne próby statystyczne.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Tworzenie wykresów dla funkcji chi2-test

Przykład: Próba 1

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu pole tabeli i wymiary Grp, Grade i Count.

  W tej tabeli znajdują się dane z próby.

 2. Dodaj tabelę prostą z następującym wymiarem wyliczanym:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Wyrażenie to korzysta z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z nazwami trzech funkcjichi2-test.

 3. Dodaj następujące wyrażenie:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Wyrażenie to sprawi, że wartości wyników każdej funkcji chi2-test zostaną wstawione w tabeli obok powiązanego z nimi wymiaru syntetycznego.

 4. Ustaw wartość 3 w polach Number i Precision w celu określenia formatu liczb dla wyrażenia.
WskazówkaW wyrażeniu możesz użyć w zamian następującego wyrażenia:
Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 1 będzie zawierać następujące wartości:

Przykładowe wyniki
p df Chi2
0.820 5 2.21

Przykład: Próba 2

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu kolejne pole tabeli z wymiarami Sex, Opinion i OpCount.
 2. Utwórz kopię wyników tabeli prostej z próby 1 za pomocą poleceń Kopiuj do schowka:/Obiekt i Wklej obiekt arkusza. Edytuj wyrażenie i zastąp argumenty we wszystkich trzech funkcjach chi2-test nazwami pól użytych w danych z próby 2, na przykład: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 2 będzie zawierać następujące wartości:

Przykładowe wyniki
p df Chi2
0.000309 2 16.2

Przykład: Próba 3

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz jeszcze jedno pole tabeli oraz jeszcze jedną tabelę prostą w ten sam sposób, jak w przykładach dotyczących danych z próby 1 i próby 2. W polu tabeli użyj następujących pól w charakterze wymiarów: Gender, Description, Actual i Expected.
 2. W docelowej tabeli prostej zastosuj nazwy pól użytych w danych z próby 3, na przykład: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 3 będzie zawierać następujące wartości:

Przykładowe wyniki
p df Chi2
0.000308 2 16.2

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com