Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania

Funkcje chi2-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną chi-kwadrat. W tej sekcji opisano, jak korzystać z funkcji testu zgodności chi-kwadrat dostępnych w aplikacji QlikView w skrypcie ładowania. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji skryptu chi2-test można znaleźć w stosownych opisach.

W tym przykładzie wykorzystywana jest tabela zawierająca liczbę studentów uzyskujących ocenę (A–F) w dwóch grupach (I i II).

chi2-test example
- A B C D E F
I 15 7 9 20 26 19
II 10 11 7 15 21 16

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

 3. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Dane z próby zostały załadowane.

Ładowanie wartości funkcji chi2-test

Teraz załadujemy wartości chi2-test na podstawie danych z próby w nową tabelę, pogrupowaną według wartości Grp.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Edytuj skrypt na pasku zadań i dodaj na końcu skryptu następujące elementy:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Chi2_table:

  LOAD Grp,

  Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

  Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

  Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

  resident Sample_1 group by Grp;

 2. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Wartości chi2-test zostały załadowane do tabeli o nazwie Chi2_table.

Wyniki

Otrzymane wartości chi2-test można wyświetlić w widoku tabeli. Powinny one wyglądać następująco:

chi2-test results
Grp chi2 df p
I 16.00 5 0.007
II 9.40 5 0.094

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com