Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Drukowanie

NA TEJ STRONIE

Preferencje użytkownika: Drukowanie

W grupie Kolory wykresu można określić nadrzędne ustawienie określające sposób wydruku wykresu. Można wybrać jedno z trzech alternatywnych ustawień:

  • Użyj ustawień wykresu: Zawsze będą używane wewnętrzne ustawienia wykresu dotyczące koloru lub druku czarno-białego.
  • Wymuś kolor: Wszystkie wykresy w postaci mapy bitowej będą drukowane w kolorze, niezależnie od ustawień w sekcji Kolory w dokumencie.
  • Wymuś drukowanie wykresów w czerni i bieli: Wszystkie wykresy w postaci mapy bitowej będą drukowane jako czarno-białe, niezależnie od ustawień w sekcji Kolory w dokumencie.

Inne opcje

  • Ustaw domyślne wartości drukowania dla nowych obiektów: Ten przycisk powoduje otwarcie okna dialogowego Konfiguracja strony, w którym można ustawić marginesy strony oraz jej orientację.
  • Pomijaj język Postscript podczas drukowania (działa powoli): Ostrość niektórych wydruków generowanych przy użyciu opcji Drukuj arkusz może czasami być niższa od oczekiwanej. Ma to przyczynę w interakcjach zachodzących między bibliotekami graficznymi firmy Microsoft a określonymi sterownikami drukarek Postscript. Zaznaczając opisywaną opcję, można uniknąć obniżenia ostrości. Może to jednak spowodować znaczne wydłużenie czasu drukowania (nawet do kilku minut).