Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Wiadomość e-mail

Tutaj można określić ustawienia wysyłania wiadomości e-mail z QlikView. Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do serwera SMTP.

W grupie Nadawca można określić Nazwę oraz Adres e-mail, które będą widoczne jako dane nadawcy w wiadomościach e-mail wysyłanych przez QlikView.

W sekcji Kodowanie można zmienić stronę kodową znaków używaną w wysyłanych wiadomościach e-mail, jeśli przy bieżących ustawieniach wystąpi jakiś problem.

Pomocne może być również zaznaczenie opcji Wyślij kodowane w MIME w celu zakodowania wiadomości e-mail.

W grupie Serwer można określić ustawienia dotyczące serwera SMTP, który będzie obsługiwać wychodzące wiadomości e-mail wysyłane z QlikView.

Uwaga: Program QlikView obsługuje niezaszyfrowaną komunikację z serwerem SMTP.
  • Adres: Adres (URL lub IP) serwera SMTP.
  • <Port>:: Numer portu używany przez serwer SMTP.
  • Metoda uwierzytelniania: Wybierz z listy metodę uwierzytelniania, jeśli uwierzytelnianie jest wymagane przez serwer SMTP.
  • ID użytkownika: Identyfikator użytkownika używany do uwierzytelniania.
  • Hasło: Hasło używane do uwierzytelniania.