Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: E-post

På denna sida ställer man in hur e-post ska skickas från QlikView. För att du ska kunna använda den här funktionen krävs anslutning till en SMTP-server.

I gruppen Avsändare går det att ange vilket Namn och vilken E-postadress som ska visas som avsändare på den e-post som skickas av QlikView.

Under Kodning kan du ändra den teckenkod som används för att skicka e-post, om det uppstår problem med den nuvarande inställningen.

Kryssa för Skicka MIME-kodad för att koda e-postmeddelanden kan också vara bra.

I gruppen Server kan du ange inställningar för SMTP-servern som ska användas för utgående e-post från QlikView.

Observera: QlikView stöder okrypterad kommunikation med SMTP-servern.
  • Adress: Den adress (URL eller IP-nummer) som används för SMTP-servern.
  • Port: Den port som används av SMTP-servern.
  • Autentiseringsmetod: Välj en autentiseringsmetod från listan om SMTP-servern kräver autentisering.
  • Användar-ID: Det användar-ID som ska användas för autentisering.
  • Lösenord: Lösenord som ska användas för autentisering.