Przeskocz do zawartości głównej

Menu Narzędzia

NA TEJ STRONIE

Menu Narzędzia

Menu Narzędzia jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

  • Edytuj moduł: Otwiera okno dialogowe Edytuj moduł służące do tworzenia makr.
  • Otwórz QlikView AccessPoint: Otwiera QlikView AccessPoint w oknie HTML w aplikacji QlikView. To polecenie jest dostępne jedynie wówczas, jeśli adres URL QlikView AccessPoint został skonfigurowany na stronie Preferencje użytkownika: Lokalizacje.
  • Otwórz konsolę QlikView Management Console: Otwiera konsolę QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console w oknie HTML w aplikacji QlikView. To polecenie jest dostępne jedynie wówczas, jeśli adres URL konsoli QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console został skonfigurowany na stronie Preferencje użytkownika: Lokalizacje.
  • Kreator wykresów uproszczonych: Ten kreator ułatwia szybkie tworzenie uproszczonego wykresu, bez konieczności określania wielu różnych ustawień i opcji.
  • Kreator wykresów czasowych: Ten kreator ułatwia wykonywanie standardowego zadania, jakim jest tworzenie wykresów, w których konkretna miara (wyrażenie) będzie kwalifikowana i często porównywana wg różnych okresów, np. bieżącego roku, ubiegłego roku, od początku roku itp.
  • Kreator wykresów statystycznych: Ten kreator udostępnia wskazówki dla osób, które chcą stosować standardowe testy statystyczne względem danych w QlikView.
  • Kreator wykresu skrzynkowego: Ten kreator tworzy wykres kombi, stosowany często do wyświetlania danych statystycznych.
  • Alarmy: Otwiera okno dialogowe Alarmy, w którym można definiować i edytować alarmy.
  • Kreator alarmów: Ten kreator ułatwia wykonywanie czynności związanych z definiowaniem alarmu.
  • Kreator motywów: Ten kreator służy do tworzenia nowego motywu lub edycji istniejącego.