Przeskocz do zawartości głównej

Kreator wykresów statystycznych

Kreator wykresów statystycznych udostępnia wskazówki dla osób, które chcą stosować standardowe testy statystyczne względem danych w QlikView.

Uruchamianie Kreatora wykresów statystycznych

Kreatora wykresów statystycznych należy uruchomić, wybierając opcję Kreator wykresów statystycznych z menu Narzędzia. Na pierwszej stronie dostępna jest lista testów statystycznych do wyboru. Należy wybrać odpowiedni typ testu, a następnie kliknąć opcję Dalej, aby kontynuować.

Należy pamiętać o tym, że program QlikView obsługuje większą gamę typów testów niż typy dostępne w kreatorze. Dodatkowe informacje na temat testów statystycznych i ich zastosowań zawiera podręcznik statystyki.

Chi2-Test

Ta opcja generuje tabelę prostą z wartościami zwracanymi z testu chi-kwadrat. Test chi-kwadrat jest zwykle używany w celu porównania dwóch zestawów wartości i w celu określenia prawdopodobieństwa, że dwa zestawy mają ten sam rozkład statystyczny. W celu uzyskania wykresu testu chi-kwadrat należy określić następujące parametry:

 • Kolumna: Określ pole lub wyrażenie zwracające nagłówki kolumn dla próby danych do testu.
 • Wiersz: Określ pole lub wyrażenie zwracające nagłówki wiersza dla próby danych do testu.
 • Wartość: Określ pole lub wyrażenie zwracające dane wartości testowej.
 • Wartość oczekiwana: Zaznacz to pole, jeśli zamierzasz testować względem wartości oczekiwanej. W polu edycji poniżej wprowadź nazwę pola albo wyrażenie zwracające wartość oczekiwaną. Jeśli wartości oczekiwane nie zostaną określone, test zostanie przeprowadzony dla zmienności w wierszach/kolumnach.
 • p (Pokaż wartość p/istotność): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość p (istotność) w wykresie wynikowym.
 • df (Pokaż stopnie swobody): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość df (stopnie swobody) w wykresie wynikowym.
 • Chi-kwadrat (pokaż wartość chi-kwadrat): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość testową w wykresie wynikowym.

Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować wykres i wrócić do układu. Do wykresu można wrócić w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu w celu wprowadzania dalszych korekt.

Test t dla danych zestawionych w pary

Ta opcja generuje tabelę prostą z wartościami zwracanymi z testu t Studenta dla danych sparowanych.

W celu uzyskania wykresu testu t należy określić następujące parametry:

 • Pole/wyrażenie wartości: Określ pole lub wyrażenie zwracające serię danych wartości testowej.
 • Wartość testowa: Określ pole lub wyrażenie zwracające wartość testową.
 • t (Pokaż wartość t): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość t w wykresie wynikowym.
 • df (Pokaż stopnie swobody): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość df (stopnie swobody) w wykresie wynikowym.
 • p (Pokaż wartość p/istotność (2-stronne)): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość p (istotność, 2-stronne) w wykresie wynikowym.
 • Różnica średnia: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość różnicy średniej w wykresie wynikowym.
 • Dolne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić dolny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Górne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić górny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Poziom ufności: Określ procent dla poziomu ufności.

Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować wykres i wrócić do układu. Do wykresu można wrócić w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu w celu wprowadzania dalszych korekt.

Test t dla prób niezależnych

Ta opcja generuje tabelę prostą z wartościami zwracanymi z testu t Studenta z dwóch prób danych niesparowanych.

W celu uzyskania wykresu testu t należy określić następujące parametry:

 • Pole/wyrażenie grupowania: Określ pole lub wyrażenie zwracające serię danych grupowania dla testu. Muszą zostać zwrócone dokładnie dwie wartości.
 • Pole/wyrażenie testowe: Określ pole lub wyrażenie zwracające serię danych wartości testowej.
 • t (Pokaż wartość t): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość t w wykresie wynikowym.
 • df (Pokaż stopnie swobody): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość df (stopnie swobody) w wykresie wynikowym.
 • p (Pokaż wartość p/istotność (2-stronne)): Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość p (istotność, 2-stronne) w wykresie wynikowym.
 • Różnica średnia: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wartość różnicy średniej w wykresie wynikowym.
 • Dolne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić dolny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Górne (PU %): Zaznacz to pole wyboru, aby w wykresie wynikowym uwzględnić górny limit przedziału ufności (określony w opcji Poziom ufności poniżej).
 • Poziom ufności: Określ procent dla poziomu ufności.

Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować wykres i wrócić do układu. Do wykresu można wrócić w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu w celu wprowadzania dalszych korekt.