Gå till huvudinnehåll

Verktyg-menyn

PÅ DEN HÄR SIDAN

Verktyg-menyn

Verktyg-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

  • Redigera modul…: Öppnar dialogen Redigera modul som används för att skapa makron.
  • Öppna QlikView AccessPoint: Öppnar QlikView AccessPoint i ett html-fönster inuti QlikView. Kommandot är endast tillgängligt om du har konfigurerat en URL för QlikView AccessPoint under Användarinställningar: Platser.
  • Öppna QlikView Management Console: Öppnar QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console i ett html-fönster inuti QlikView. Kommandot är endast tillgängligt om du har konfigurerat en URL för QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console under Användarinställningar: Platser.
  • Guiden Snabbdiagram…: Med den här guiden kan du skapa ett diagram både snabbt och enkelt utan att behöva tänka på alla inställningar och alternativ som skulle kunna användas.
  • Guiden Tidsdiagram…: Med den här guiden kan du skapa diagram där givna mått (uttryck) ska kvalificeras och ofta jämföras mellan olika tidsperioder, t.ex. innevarande år, förra året, i år till dags datum etc.
  • Guiden Statistikdiagram…: Den här guiden ger vägledning för dem som vill använda QlikView för att köra vanligt förekommande statistiska datatester.
  • Guiden Lådagram…: Den här guiden skapar ett kombinationsdiagram, som ofta används för att visa statistisk data.
  • Varningar…: Öppnar dialogen Varningar där man kan definiera och redigera varningsmeddelanden.
  • Guiden Varningar…: Den här guiden förenklar arbetet med att skapa varningar.
  • Guiden Skapa tema: Den här guiden används för att skapa ett nytt layout-tema eller redigera ett befintligt.