Przeskocz do zawartości głównej

Co nowego w wersji QlikView z maja 2021?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView.

Zmieniony sterownik drukarki PDF

QlikView Publisher będzie domyślnie używać Microsoft Print to PDF. Poprzedni sterownik PDF, PDF-XChange 3.0, został usunięty z instalacji QlikView.

Ulepszony punkt dostępowy

Punkt dostępowy został ulepszony wizualnie.

Ulepszona obsługa zakładek

Można teraz udostępniać zakładki również z licencją Analyzer.

Obiekt zakładki

Obiekt zakładki — AJAX/Webview

Pasek narzędzi zakładek

AJAX/WebView > Pasek narzędzi

Ulepszona instrukcja Section Access

Logika instrukcji Section Access została zmodyfikowana, dzięki czemu można teraz używać tej samej instrukcji Section Access w QlikView i Qlik Sense, w tym w wersjach SaaS. Zmiany dotyczą pól SERIAL i USER.EMAIL.

Istniejące tabele Section Access powinny działać bez zmian, chyba że masz już pole o nazwie USER.EMAIL. W takim przypadku musisz przejrzeć swoją tabelę autoryzacji.

Zabezpieczenia

Ulepszona obsługa aplikacji QlikView w Qlik Sense Enterprise SaaS

Dodano obsługę dużych aplikacji QlikView w Qlik Sense Enterprise SaaS.

Dodano limit liczby równoległych dystrybucji do Qlik Sense Enterprise SaaS.

Dodano obsługę wysyłania zakładek jako łącza pocztą.

Dodano obsługę proxy podczas dystrybucji do Qlik Sense Enterprise SaaS.

System > Konfiguracja > Usługi dystrybucyjne > Zaawansowane (tylko w języku angielskim)

System > Konfiguracja > Wdrożenia w chmurze (tylko w języku angielskim)

Obsługa formatu QVF

Wprowadzono obsługę formatu plików QVF. Teraz można otwierać i zapisywać pliki w formacie QVF. Istnieją jednak nadal pewne ograniczenia, np. pola wejściowe i makra nie są obsługiwane, a plików QVF nie można załadować na serwerze QlikView Server.

Ponadto nie ma jeszcze wzajemnej zgodności między plikami QVF QlikView i QVF Qlik Sense.

Obsługa QVF w QlikView (tylko w języku angielskim)

Lista zakładek do przeszukiwania

Zakładki z listy rozwijanej można teraz przeszukiwać, dzięki czemu można znaleźć właściwą zakładkę również na długich listach.

Kopiowanie wartości komórki do schowka dla użytkowników licencji Analyzer

Dodano obsługę kopiowania wartości komórki do schowka dla użytkowników licencji Analyzer.

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com