Gå till huvudinnehåll

Nyheter i QlikView May 2021

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView.

Ny drivrutin för PDF-utskrift

Som standard kommer QlikView Publisher att använda Microsoft Skriv ut till PDF. Den tidigare PDF-drivrutinen PDF-XChange 3.0 har tagits bort från QlikView- installationer.

Förbättringar i Access Point

Access Point ser nu bättre ut.

Bättre hantering av bokmärken

Nu går det även att dela bokmärken med en Analyzer-licens.

Bokmärkesobjekt

Bokmärkesobjekt - AJAX/Webview

Bokmärken-verktygsfältet

AJAX/WebView > Verktygsfält

Förbättringar i Section Access

Logiken som används i Section Access har justerats så att samma Section Access kan användas i både QlikView och Qlik Sense, inklusive SaaS-versioner. Ändringarna påverkar fälten SERIAL och USER.EMAIL.

Befintliga Section Access-tabeller bör fungera utan ändringar, om du inte redan har ett fält med namnet USER.EMAIL. I så fall måste du se över behörighetstabellen.

Säkerhet

Bättre stöd för QlikView-appar i Qlik Sense Enterprise SaaS

Stöd för stora QlikView-program i Qlik Sense Enterprise SaaS har lagts till.

En gräns för antalet parallella distributioner till Qlik Sense Enterprise SaaS har lagts till.

Bokmärken kan nu skickas som länk.

Proxy kan nu användas vid distribution till Qlik Sense Enterprise SaaS.

System > Setup > Distribution Services > Advanced (System > Installation > Distributionstjänster > Avancerat) (endast på engelska)

System > Setup > Cloud Deployments (System > Installation > Molndriftsättningar) (endast på engelska)

Stöd för QVF

Stöd för filformatet QVF har introducerats. Nu går det att öppna och spara filer i QVF-format. Det finns dock vissa begränsningar. Indatafält och makron stöds till exempel inte; QVF-filer kan inte laddas på en QlikView Server.

Vidare är inte QVF-filerna i QlikView och Qlik Sense kompatibla med varandra för närvarande.

Stöd för QVF i QlikView (endast på engelska)

Sökbar lista med bokmärken

Nu går det att söka i listrutan med bokmärken, så det är lättare att hitta ett bokmärke i långa listor.

Kopiera cellvärdet till Urklipp kan användas i Analyzer-licensen

Stöd för Kopiera cellvärdet till Urklipp har lagts till för Analyzer-licenser.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com